Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kursie»:


Total: 60 results - 0.047 seconds

wkpp regulamin 2017 100%

Opiekunowie prawni uczestnika są zobowiązani do podpisania zgody na udział dziecka w kursie oraz podania w karcie zgłoszeniowej wszystkich informacji niezbędnych opiekunom podczas trwania kursu (problemy zdrowotne, alergie itp.).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Potwierdznie informacji Crypto University 89%

KoreCoin (KORE) - start na kursie 0.00091780 BTC.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/03/potwierdznie-informacji-crypto-university/

03/08/2017 www.pdf-archive.com

oferta-kurs 87%

Opis szkolenia Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 16 roku życia.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/13/oferta-kurs/

13/01/2015 www.pdf-archive.com

2013 08 27 ulotka PolishPath 83%

Koszt roczny uczestnictwa w kursie wynosi 1100 złotych.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/2013-08-27-ulotka-polishpath/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

Java Podstawy-Certyfikat 901 81%

Programista Java CERTYFIKAT potwierdzający uczestnictwo w internetowym kursie programowania języka Java.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/java-podstawy-certyfikat-901-1/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

CV01 81%

Certyfikat uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy Języki Dodatkowe Umiejętności Zainteresowania Angielski — C2 Polski — C2 • Umiejętność planowania i organizowania pracy.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/cv01/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

CV01 (1) 81%

Certyfikat uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy Języki Dodatkowe Umiejętności Zainteresowania Angielski — C2 Polski — C2 • Umiejętność planowania i organizowania pracy.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/cv01-1/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 77%

System ankietowania – Dokumentacja Prowadzący:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 77%

7 regulaminu – klauzula przeliczenia walutowego z PLN na CHF po kursie kupna CHF).

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 77%

W trakcie dokonywania symulacji doradca zobowiązany był przedstawić informacje na temat ryzyka kursowego, informacje dotyczące zmienności waluty, a także że raty będą spłacane po bieżącym kursie z dnia spłaty raty, czyli po bieżącym kursie z tabeli kursów banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 76%

Z kolei zgodnie z § 9 pkt 9 umowy kredytowej strony ustaliły, ze spłata kredytu następować będzie w złotówkach, po przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut banku.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

folder-vorarlberg 74%

cierpliwości… Jak zamienić mleko w ser, można się nauczyć na kursie serowarskim, organizowanym przez Ingo Metzlera w Egg w Lesie Bregenckim, centrum sera Käsehaus w Montafonie albo biosphärenpark.haus w dolinie Großes Walsertal.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-vorarlberg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 73%

W zakresie zarzutów powódki o nierynkowym kursie przeliczeń waluty wskazała, że jest on nieprawdziwy i wynika z błędnego rozumowania, że to bank a nie warunki rynkowe decydował o zmianach kursów walut.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 71%

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIASTO JUTRA” REGULAMIN I.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Laporan Pengaduan 69%

Kepada : …………………….

https://www.pdf-archive.com/2015/05/11/laporan-pengaduan/

11/05/2015 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 69%

Terminy najbliższych zajęć:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 67%

K., że od 15 stycznia 2015 roku przelicza raty jej kredytu hipotecznego po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego, który jest niższy od kursu określonego w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com