Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kurumlar»:


Total: 4 results - 0.005 seconds

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 100%

26 Kapatılan Kurumlar ...............................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 52%

Toplumu birbirini destekleyen öge ve kurumların karşılıklı ilişkilerinin toplamı olarak gören Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi Grubuna katılmak için tıklayınız https://www.facebook.com/groups/sosyalbilgilerakademi/ 2016 ve kültürün tek tek bireylerin değil toplumsal işleyişin bir ürünü olduğunu söyleyen Durkheim’den etkilenmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

seçim dolandırıcılık 40%

AGİT/ DKİHB (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı / Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) gözlem heyeti, referandumun “adil koşullarda yapılmadığını” ve “gözlemcilerin sandıkların açılması ve oyların sayılması sırasında gözlem yapmalarının engellendiğini” bildirdiler [4].

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/secim-doland-r-c-l-k/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 35%

Zira 1961 Anayasası, bir yandan yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer vermekte, Anayasa Mahkemesi ve çift meclis sistemi gibi yeni kurumlar getirmektedir  1961 Anayasası 1924 Anayasası’nın benimsediği bütün gücü yasama organında toplayan mutlak egemenlik anlayışını terk etmiş;

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com