Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kutsal»:


Total: 3 results - 0.006 seconds

458-1920-3-PB 100%

Dünya Savaşı döneminde, Nazi Almanya’sı hemşireleri kutsal bir meslek olarak görülen hemşireliğin mesleki onurunu yok sayıp, hayatı koruma ve zarar vermeme ilkesini göz ardı ederek meslek yeminlerini bozmuşlar ve insanlık için yüz kızartıcı uygulamalarda bulunmuşlardır.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/458-1920-3-pb/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Harmansah Borderlands FINAL 79%

Yeraltı dünyasının tanrılarının ve kutsal ataların birer tanık olarak bulunduğu bu mahallerde, anlaşmalar imzalanır, sınır tartışmaları çözüme bağlanırlardı.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/10/harmansah-borderlands-final/

10/09/2017 www.pdf-archive.com

Luigi Russolo Gurultu Sanati 78%

gerçekliğin üzerine yerleştirilen fantastik bir dünya, dokunulamaz ve kutsal bir dünya.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/23/luigi-russolo-gurultu-sanati/

23/01/2014 www.pdf-archive.com