Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 April at 09:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kwasu»:


Total: 9 results - 0.044 seconds

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 100%

5 Zaznacz sposób otrzymywania kwasu beztlenowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

8. Lipidy 86%

1 Cząsteczki większości kwasów tłuszczowych są nierozgałęzione i zawierają parzystą liczbę atomów węgla, która wynika z tego, że są one zbudowane z dwuwęglowych jednostek kwasu octowego (chociaż znane są wyjątki).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/18/8-lipidy/

18/05/2014 www.pdf-archive.com

teoria 83%

TEORIA Nazwa kwasu Chlorowodorowy WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE • • • • ciecz bezbarwny roztwór stężony dymi na powietrzu gęstość większa od gęstości wody WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE • kwas nieorganiczny, beztlenowy, żrący Inne informacje Wzór sumaryczny:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/02/teoria/

02/11/2015 www.pdf-archive.com

11 75%

Alkohol wpływa na wydzielanie kwasu solnego, motorykę żołądka i mechanizmy obronne.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/01/11-104/

01/03/2013 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna CZ. 7 66%

Wszystkich nie popierających Satanizmu Zombirycznego będzie czekać śmierć w komorach kwasu siarkowego, i będą rozpuszczać się cały dzień w powolnym deszczu za sufity kwasu siarkowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-7/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Allan, Lutz - Życie Bez Pieczywa 60%

witaminy B6, kwasu foliowego i witaminy B12.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/10/allan-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/12/2012 www.pdf-archive.com

Karta Charakterystyki - PP HP548R.PDF 59%

Ślady kwasu (kwas mrówkowy, kwas octowy) Dla takich warunków produkcji pożądany jest odpowiedni system wentylacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/karta-charakterystyki-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

c8845130bd2626ebe7efec955a1f7b80-1 49%

Do przygotowania 0,5 dm3 10-procentowego roztworu octu nale˝y u˝yç 50,7 g kwasu octowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/07/c8845130bd2626ebe7efec955a1f7b80-1/

07/01/2017 www.pdf-archive.com