Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kwiecie»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

koleda 100%

Jezu ±liczny kwiecie, zjawiony na ±wiecie, A czemu» si¦ w zimie rodzisz, Ci¦»ki mróz na si¦ przywodzisz, Nie na ciepªym lecie?

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/koleda/

25/12/2013 www.pdf-archive.com