Search


PDF Archive search engine
Last database update: 04 March at 02:09 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «lakom»:


Total: 3 results - 0.013 seconds

Cenovnik 01.12.2010 100%

Cenovnik Nails Lounge ® 064 932 9999 Branislava Naziv usluge vreme cena Nega Prirodnih noktiju Manikir klasični Manikir evropski (neobrezani) Manikir vrudi (lečidni) Manikir sa kamenom Manikir SPA Manikir muški Manikir dečiji Manikir aparatni Express manikir Pivski manikir Parafinoterapija Poliranje noktiju Oblikovanje noktiju Lakiranje noktiju lakom Lakiranje noktiju super sjajem Lakiranje lečidnim lakom Frenč lakom Pljosnati dizajn (po noktu) Masaža ruku Pojačavanje prirodnih noktiju svilom ili fiberglasom Popravka napuklog nokta fiberglasom (po noktu) Gel lak u boji (Uskoro) Frenč sa gel lakom (Uskoro) Pojačavanje prirodnih noktiju (gel, biogel) Pojačavanje prirodnih noktiju akrilom Trajni frenč na prirodne nokte (gel, biogel, akril) Korekcija veštačkog pokrida na prirodnim noktima Korekcija trajnog frenča Skidanje veštačkog pokrida s tečnošdu (bez oštedenja) Skidanje veštačkog pokrida s tečnošdu (tretman nege) Skidanje veštačkog pokrida 30-50 min 30-40 min 30-50 min 60-80 min 50 min 30 min 30-50 min 30 min 5-10 min 10-15 min 10-15 min 5 min 5-10 min 30 min 15 min 60 min 60-80 min 60- 100 min 100-120 min 60 min 80-100 min 60 min 60-90 min 30-60 min 300,00 Din.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/24/cenovnik-01-12-2010/

24/01/2011 www.pdf-archive.com

cenovnik Nails Lounge Studio 2012 81%

Oslobođenja 66b 10 (064)9252855 (021)6546379 www.nailslounge.webs.com mailto:nailslounge.beauty@gmail.com Naziv usluge vreme cena Nega ruku Manikir klasični Manikir Evropski Manikir sa vručim losjonom Manikir s kamenom Manikir muški Manikir dečiji Manikir SPA Manikir aparatni Express manikir Pivski manikir Parafinoterapija ruku Lakiranje noktiju ORLY Super sjaj CND Lakiranje noktiju lečidnim lakom Lakiranje frenč Masaža ruku Gel Lak IBD Just Gel Frenč sa gel lakom 30-50 min 30-40 min 40-60 min 30-50 min 40-60 min Nega nogu vreme Pedikir klasični Pedikir kombinovani Pedikir SPA 60-90 min 90 min 100-120 min 60-80 min 30 min 30 min 30-50 min 30 min 10-15 min 5 min 5-10 min 15-20 min 15 min 30 min 30-50 min 500,00 Din.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/cenovnik-nails-lounge-studio-2012/

04/11/2012 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 8 46%

Da li je to danas uopie mogu6e u ovoj graevitoj svakodncrnrici, kada trdimo za svim i svacinl, pljesiemo primitivizmu, divimo se lakom bogaienju, ne mareii mnogo za moralne i etidke vrijednosti?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-8/

24/03/2017 www.pdf-archive.com