Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «latach»:


Total: 120 results - 0.077 seconds

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 100%

1 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w latach 2015-2016 W Strategii Europa 2020 przyjęto, iż podstawowym wskaźnikiem służącym monitorowaniu postępów w realizacji działań w ramach celu 5 będzie złożony wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uwzględniający trzy mierniki cząstkowe.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 94%

Kwota ta w całości nigdy nie zosta‑ ła zwrócona, a jedynie po wielu latach korespondencji i pertraktacji dyplomatycznych, królowi Zygmuntowi Augustowi udało się odzy‑ skać jej niewielką część.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm 89%

Najdobitniej świadczy o tym wyrażenie “odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”, które w latach 40.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ho-chi-minh-wietnamski-gomu-ka-i-jego-nacjonalkomunizm/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

konferencja 2017 88%

„Łastiwka” w latach 1945–1947” Alina Bacic-Saliszewska Akademia Pomorska w Słupsku „The Sino-Soviet Alliance in Shaping the Reactions to the 1956’s Hungarian Revolution” Katarina Durankova Corvinus Uniersity of Budapest „Upadek Związku Radzieckiego:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Londyn 86%

the metropolis) najbardziej dynamiczny wzrost osiągnął w epoce wiktoriańskiej oraz latach międzywojennych.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 85%

„żelazny” Feliks Dzierżyński kierujący WCzK oraz Artur Artuzow, w latach 1920-tych szef kontrwywiadu WCzK, potem szef Wydziału Zagranicznego OGPU, natomiast w latach 1930-tych zastępca szefa wywiadu wojskowego Razwiedupr.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

Ulotka 85%

- kobiety i - osoby powyżej 50 roku życia W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 84%

Wyścig zbrojeń Sławomir Gowin sugeruje, że prace nad bombą atomową, które rozpoczęły się jeszcze w latach trzydziestych, były swoistym wstępem do zimnej wojny.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Stanisława Michalik 83%

Matka Stanisławy, Wiktoria z domu Zając, trudniła się krawiectwem i posiadała, przynajmniej w latach 30.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/stanis-awa-michalik/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 83%

W latach 1999 – 2007 pełniła zaszczytną funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego a w latach 2007-2015 była wiceprzewodniczącą PTA.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

2017 81%

o szansę tę mają w XXIII Memoriale mm Marcin Szeląg i am Jacek Tomczak, którzy wygrali turnieje dwukrotnie, w latach – odpowiednio 2005 i 2009 oraz 2008 i 2012,  uczestnik turnieju może otrzymać tylko jedną nagrodę.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 80%

śe jako młody człowiek brał udział w powstaniu wielkopolskim (jedynym zwycięskim powstaniu polskim), a w latach 1918-20 działał w POW, Ŝe późniejszy pisarz studiował filozofię i nauki przyrodnicze na uniwersytetach w Poznaniu, Berlinie i Krakowie, a ukończył Akademię Sztuk Graficznych i Księgarskich w Lipsku (1923).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 80%

W kolejnych latach SB przeprowadzała cykliczne rewizje w jego domu, podczas których był bity.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 79%

Trójprzymierze, zawiązane w latach 1879-1882 między Niemcami, AustroWęgrami i Włochami oraz Trójporozumienie, powstałe w latach 1892-1907 miedzy Francją, Wielką Brytanią i Rosją.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 79%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

Browar Konin 78%

Druga połowa XIX w.była dla piwowarstwa polskiego okresem wysokiego rozwoju,którą stwarzały tanie surowce i robocizna oraz niskie podatki.W latach dziewięćdziesiątych XIX w.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 78%

Rzeczywiście, w latach ‘60 XX wieku pewne środowiska zaciekle broniły Polski i Polaków przed pomówieniami o współudział w Holocauście.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 77%

W najbliższych latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 76%

Leków i Żyw- nych w latach 1976-1980.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

Beton1 74%

Gogo -3- TAJEMNICA WROCŁAWSKICH BUNKRÓW P ojawiły się w krajobrazie Wrocławia w latach 1942 – 1943.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 73%

Dzięki nim możemy się przekonać, że problemem sadyzmu zajęto się “na poważnie” dopiero w latach 70.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Opowiadanie 73%

Niechlujny wygląd nadawał mu cechy podróżnika Po pięciu latach studiowania ekonomii na Uniwersytecie bez grosza przy duszy - nieogolona twarz, włosy sterczące we Bostońskim, Tim zatrudnił się w jednym z osiedlowych wszystkich możliwych kierunkach i ubranie wytarte niemalże sklepików przy Panton Street, w Mildtown, u starego i ledwo na całej powierzchni, tak że ciężko było stwierdzić, jaki wypełniającego obowiązki właściciela - pana Therpany'ego.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/30/opowiadanie-1/

30/09/2014 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 72%

1,00% kwoty udzielonego Produktu hipotecznego w pierwszych 3 latach od daty uruchomienia ostatniej transzy Produktu hipotecznego w wysokości- Klient nie korzysta z Ubezpieczenia."

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(14) Wrzesień 71%

Dostrzegamy je po latach, wspominając te beztroskie i radosne lata szkolne, znajomych z klasy, wycieczki, przeżycia.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-14-wrzesie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com