PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 20:13 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «legea»:


Total: 9 results - 0.027 seconds

OMFP 74 2012 100%

OMFP 74 2012 1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE        ORDIN nr. 74  pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice      Având  în  vedere  prevederile  art.  5,  art.  40  alin.(2)‐(7)  şi  ale  art.  118  alin.(5)  din  Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;  în conformitate cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri ,  în  temeiul  prevederilor  art.  10  alin.(4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.34/2009  privind  organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,      ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:    Capitolul I – Dispoziții generale    Art.  1.    Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2)‐(7) din Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  convențiilor  de  evitare a dublei impuneri,  prevăzută în anexele nr. 1 ‐ 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin,  după cum urmează:  a)˝Chestionar  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a  persoanei  fizice  la  sosirea  în  România  ˝(anexa nr.1);  b)˝Chestionar  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a  persoanei  fizice  la  plecarea  din  România˝(anexa nr. 2);  c)˝Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi  art.    40  alin.  (2)‐(6)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  sau  a  Convenției  de  evitare  a  dublei  impuneri  încheiată  între  România  şi  …,  de  către  persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile˝ (anexa nr. 3);  d) ˝Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi  art.    40  alin.  (2)‐(7)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare    sau  a    Convenției  de  evitare  a  dublei  impuneri  încheiată  între  România  şi  …,  de  către  persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile˝    (anexa nr. 4).    Art. 2.  

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/omfp-74-2012/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

HSL 96%

HSL HERRITARREN SEGURTASUNERAKO LEGEA HERRI MUGIMENDUAREN AURKAKO NEURRIGABEKERIA Jorge Fernandez Diaz Barne Ministroak Herritarren Segurtasunerako Lege aurreproiektua modu ofizialean aurkeztu zuen 2013ko azaroaren 29an.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/hsl/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

Ord+72 80%

(3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/06/ord-72/

06/11/2013 www.pdf-archive.com

moc 162 59%

Euskarari buruzko 18/1986 Legea eta orduz geroztik onartutako hainbat dekretu dira, hain zuzen ere, Nafarroako toponimia arautu duten lege-xedapenak.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/28/moc-162/

28/10/2016 www.pdf-archive.com

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 56%

cu modificdri gi completdri prin Legea rr.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

Ghid sponsorizare 56%

Astfel, Legea nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/ghid-sponsorizare/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

imobiliare chiajna1759 53%

In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/15/imobiliare-chiajna1759/

15/06/2014 www.pdf-archive.com

Deslușiriile întunecatei mândrii 43%

Dacă nu îți dorești arzător împlinirea unui vis, practica poate fi aproape insuficientă, în legătură cu legea atracției universale.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/deslu-iriile-entunecatei-m-ndrii/

16/06/2017 www.pdf-archive.com