PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 September at 23:53 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «legii»:


Total: 10 results - 0.022 seconds

Ghid sponsorizare 100%

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/ghid-sponsorizare/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

declaratia230 88%

— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/declaratia230/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

imobiliare chiajna1759 73%

Legii 50/1991 si va cuprinde:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/15/imobiliare-chiajna1759/

15/06/2014 www.pdf-archive.com

Szalik Grójec 71%

Szalik Grójec GRÓJECCY FANATYCY LEGIA TO CAŁE NASZE ŻYCIE TUTAJ SERCA BIJĄ GRÓJEC TYLKO DLA LEGII GRÓJECCY FANATYCY LEGIA TO CAŁE NASZE ŻYCIE TUTAJ

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/szalik-gr-jec/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Dosarul nr 63%

Dosarul nr HOTARiRE În numele Legii A Dosarul nr._________ decembrie 2013 mun.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/dosarul-nr/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulament Kinder instore 62%

8ó95, care detine conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal si preluoreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu Legeanr.61112Q01 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor rlate, precum si cu celelalte norrne aplicabile in materie, denumita in continuar e "

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/regulament-kinder-instore/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

programusl 59%

Garantăm proprietatea, atunci când este obținută prin respectarea legii.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/15/programusl/

15/08/2013 www.pdf-archive.com

Contract sponsorizare 58%

24, sector 4 cod fiscal 18120417, avand contul nr RO 87 BTRLRONCRT0086020504 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Iancu de Hunedoara,, reprezentată prin Irina Niculae în calitate de Manager, denumita in cele ce urmeaza „BENEFICIAR”, În temeiul Legii nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/contract-sponsorizare/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

Case economice - 120 proiecte 52%

Stabilirea pre]ului proiectului de baz\ s-a f\cut prin aplicarea unui procent la valoarea estimat\ a construc]iei, calculat\ în raport cu SUPRAFA}A DESF|{URAT|, de 275 USD/mp, f\r\ TVA (valoare conform Legii nr.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/case-economice-120-proiecte/

06/03/2014 www.pdf-archive.com