Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «lehet»:


Total: 44 results - 0.026 seconds

Fotó Elmélet2015nov2 100%

A téma árnyékban maradt részeire, reflex fények jutnak, a kép jellegének megfelelően, a főfénynél mindenképpen gyengébb megvilágítás, a derítés aránya, lehet 1:2 höz és 1:4 hez.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/07/fot-elmelet2015nov2/

07/11/2015 www.pdf-archive.com

Vegyes feladatok I uj tum 99%

(Ezt mindegyik csapattal külön kell eljátszanunk, különben az egyik csapat jó módszerét elleshetné a többi.) (Kezdetben célszerű lehet a kedvezőbb válasszal is eljátszani a feladatot, mert elképzelhető, hogy nem látják tisztán, melyik válasz esetén mi a célszerű magatartás.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/17/vegyes-feladatok-i-uj-tum/

17/06/2017 www.pdf-archive.com

Fotó Elmélet15nov30 86%

Egyképes Single shot AF (One shot AF) Addig nem lehet exponálni míg a téma nem éles, az exponáló gomb enyhe benyomásával beállítódik az élesség, de addig nem engedhetjük fel, amig az exponálás meg nem történik.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/fot-elmelet15nov30/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

hogyan-utazz-olcson-v1.0 (1) 80%

Néhány barátomnak beszéltem ezekről a bennfentes infókról, mutattam nekik több példát is élőben arról, hogy milyen hihetetlen megtakarításokat lehet vele elérni, így a saját szemükkel láthatták mindezt és mindannyian elképedtek, egyszerűen szó nélkül maradtak attól, amit láttak.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/04/hogyan-utazz-olcson-v1-0-1/

04/07/2013 www.pdf-archive.com

Analizis I tum 79%

Az persze nem baj, ha a diákok néhány esetben látják, hogy miként lehet a szemléletes képeket lefordítani a precíz matematika nyelvére, és azt is, hogy ennek mi az értelme;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/17/analizis-i-tum/

17/06/2017 www.pdf-archive.com

Mi az eszpernató pdf 79%

Állást foglalni igazából csak a tények ismeretében lehet és szabadna.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/mi-az-eszpernat-pdf/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

julius-ka 77%

Vajon sikerül a két kis sárkánynak meggyőzni Oszkár szüleit arról, hogy az iskolában rengeteg hasznos ismeretre lehet szert tenni?

https://www.pdf-archive.com/2016/07/05/julius-ka/

05/07/2016 www.pdf-archive.com

Franz Bardon összes - olvasás 77%

Hiánypótlónak szántam Bardon könyveinek ilyetén megjelentetését, mert a spirituális fejlődés lehetőségét kereső embereknek szükségük van rájuk, ugyanakkor a könyvesboltokban legtöbbször hiába keresik, és úgy vélem, ha már közreadom, legjobb, ha az összes műve egy átfogó kötetben jelenik meg, mert így nem kell különböző antikváriumokból öszszegyűjteni időigényes és bizonytalan végkimenetelű kutatással.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/23/franz-bardon-osszes-olvas-s/

23/03/2018 www.pdf-archive.com

EDC MikroFAK 2 0 77%

# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Megnevezés Közepes simítózáras tasak Kézfertőtlenítő Sebtisztító kendő Sebtapaszok Vágható nagyméretű sebtapasz Láz- és fájdalomcsillapítók Gyakran szedett gyógyszerből tartalék Biztostű Papírzsebkendő Gézdarab Steristrip sebzáró tapasz Fogpiszkálók Leukoplast Gumikesztyű kindertojásban vagy tictac dobozban tárolva Izofólia Db 1 3 2 5 1 2-4 2-4 2 1 1 1 1-2 1 1 pár 1 Megjegyzések csomagolás (7,5x15cm) baktericid, viricid, fungicid lehetőleg antibakteriális többféle méret korlátozottan nyílt seb zárására is alkalmas (én esetemben:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/03/edc-mikrofak-2-0/

03/07/2017 www.pdf-archive.com

Franz Bardon összes - olvasás 77%

Hiánypótlónak szántam Bardon könyveinek ilyetén megjelentetését, mert a spirituális fejlődés lehetőségét kereső embereknek szükségük van rájuk, ugyanakkor a könyvesboltokban legtöbbször hiába keresik, és úgy vélem, ha már közreadom, legjobb, ha az összes műve egy átfogó kötetben jelenik meg, mert így nem kell különböző helyekről összegyűjteni időigényes és bizonytalan végkimenetelű kutatással.

https://www.pdf-archive.com/2019/02/22/franz-bardon-osszes---olvasas/

22/02/2019 www.pdf-archive.com

gyft elmelet gyak 75%

Gépek, gyártóberendezések elrendezése: Munkahelyek elrendezése, kialakítása;  Munkahelytervezés módszerei; Területszükséglet, elemei, gépek egymásközti távolsága,  közlekedési utak;  Gyártási folyamat  Egy rendszerben zajló folyamatok közül azoknak a természeti és technikai folyamatoknak az  összességét, amelyek eredményeként az anyagok és félkész‐termékek a rendeltetésüknek megfelelő  késztermékké (gyártmánnyá) válnak, gyártási folyamatnak nevezzük.  Az anyagi folyamatok a gyártási folyamat azon részei, amelyek közvetlenül kapcsolatosak a gyártás  tárgya (a munkadarab, a szerelt részegység, stb.) geometriai, fizikai, kémiai, stb. tulajdonságainak a   megváltoztatásával ‐ az állapothatározók kedvező irányú alakításával, valamint az olyan kiegészítő  folyamatokkal, mint pl. : az anyag adagolása, a gyártóeszköz (szerszám, készülék, mérőeszköz)  biztosítása.   Az anyagi folyamaton belül technológiai folyamatnak nevezzük azt, melynek eredményeként a  gyártás tárgyának tulajdonságai (alakja, mérete, pontossága, felületi érdessége, anyagszerkezete,  egyes felületeinek hőkezeltségi állapota) változnak.   Az információs folyamatok közvetlenül nem változtatják a gyártás tárgyának tulajdonságait, viszont  hordozzák az előbbit megvalósító anyagi folyamatok tervezéséhez, ütemezéséhez, irányításához,  végrehajtásához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat. Jelentőségük a modern CNC vezérlés, a  számítógépes irányítás, a rugalmas gyártásautomatizálás, az intelligens gyártás fejlesztésével és  elterjedésével egyre növekszik.   Az anyagi és információs folyamatok számítógépes integrációjának megvalósítása a rugalmas  gyártásautomatizálás fejlesztése során vált halaszthatatlan, kiemelt feladattá. Ezt ismerte fel a hazai  kutatás‐fejlesztés, amikor a 70‐es évek második felében ”IAAR Integrált Anyag ‐ és   Adatfeldolgozó Rendszerek” címmel indított országos kutatási‐fejlesztési programot, melynek  eredményeként létrejöttek ipari környezetben működő IGYR/FMS (Integrált gyártórendszer / Flexible  Manufacturing System) rendszerek, valamint a műszaki felsőoktatás gyakorlati oktatási   igényeit kielégítő minta‐IGYR‐k. Az IAAR angolszász megfelelője a CIM = Computer Integrated  Manufacturing (Számítógéppel Integrált Gyártás).   A gyártási folyamatok fizikai megvalósításának területe és eszköze a gyártási rendszer  (gyártórendszer, azaz a munkahelyek összessége, plusz kapcsolódásaik). Mind a folyamat, mind a  gyártási rendszer ‐ a megismerés, a tervezés, a működtetés, stb. érdekében ‐ tagolandó.   Gyártó és szerelő típusú vállalatok modellezése        A gépipari termelőhely, így a minket érdeklő gépipari gyártási rendszer is olyan rendszer, amelyben  anyagi javak előállítása folyik 1.1.1. Ehhez annak környezetéből a rendszerbe anyag, energia,  információ, munkaerő jut (k1 ... K5), amelyek a rendszerben zajló folyamatok hatására a rendszer  környezetébe való kimeneten ‐ értéket és használati értéket jelentő ‐ termékben (k6), nyereségben  realizálódik. Ezenkívül képződik hulladék is (k7, k8), amelyet valamilyen mértékben hasznosítani is  lehet. A vizsgált rendszer működése során információt is kibocsájt. Így tehát elemezni kell ‐  célszerűen behatárolt szint szerint ‐ a rendszert, a környezetet és   a folyamatot. Az 1.1.1 ábra szerinti jelölések értelmezése az alábbiak szerint:      K1 ‐ nyers‐ és segédanyagokkal, félkész termékekkel és kereskedelmi árukkal való ellátás folyamata,   k2 ‐ energiával való ellátás folyamata,   K3 ‐ gyártóberendezések, gépek, készülékek, szerszámok, és egyéb technikai feltételek biztosításának  folyamata (gyártóeszköz ellátás, karbantartás, stb.),   k4 ‐ a munkaerővel való ellátás folyamata.   Ezek (k1 — k4) együttesen a gyártás anyagi ellátásának, kiszolgálásának folyamatát jelentik   K5 ‐ a gyártáshoz szükséges és annak során keletkező információk biztosításának, illetőleg  feldolgozásának folyamata (gyártmány és gyártási tervek, gyártási programok kidolgozása, operatív  gyártásirányítás, stb.),   Ez (k1 — k5) összefoglalóan a gyártás konstrukciós és technológiai előkészítését, valamint a  gyártásirányítást jelenti.   K6 ‐ a technológiai folyamat végtermékének felhasználási, hasznosítási folyamata (a szerelés  technológiai folyamata, a kész gépek üzemeltetése a felhasználás területén stb.),   k7 ‐ a hulladékanyagok kezelésének, hasznosításának vagy megsemmisítésének folyamata,   K8 ‐ a hulladékenergia hasznosításának folyamata,   K9 ‐ a technológiai folyamatba "bemenő" anyagok, energia, élőmunka és információk ellenőrzésének  folyamata,   K10 ‐ a technológiai folyamatot elhagyó végtermékek ellenőrzésének rendszere.             3. előadás  M‐K‐G‐S‐I rendszer  A technológiai folyamat modellje    Technológia „alaptörvénye”  Ha egy technológiai folyamat meghatározott körülmények között a kívánt eredményre vezet, akkor  azt egy másik üzemben hasonló feltételekkel meg lehet valósítani!    Számítógéppel támogatott termelés  CAD – Számítógéppel segített termék tervezés  CAD Gyártmánytervezés (Computer Aided Design): számítógéppel segített konstrukciós tervezés, amely a  gyártandó termék fejlesztését, tervezését, szerkesztését foglalja magába. Jellegzetesen igényli a grafikai  lehetőségeket. Képes a mérnöki tervezőmunka hatékonyságának nagyságrendekkel való növelésére. A  tervezési folyamat eredményei : konstrukciók, összeállítási és részletrajzok, darabjegyzékek,   3D‐s megjelenítés, stb.     CAPE – Számítógéppel segített gyártástervezés  CAPE Gyártástervezés (Computer Aided Production Engineering) : adott gyártmány vagy gyártmányok teljes  gyártási folyamatának megtervezése, beleértve a gyártási fő‐ és segédfolyamatok (anyagmozgatás, raktározás,  min6ségbiztosítás, csomagolás, stb.) megtervezését     CAPP – Számítógéppel segített technológia folyamattervezés  CAP/CAPP Számítógépes tervezés (Computer Aided Planning), Technológiai folyamattervezés (Computer Aided  Process Planning) : német nyelvterületen a CAP, angolszász nyelvterületen a CAPP terjedt el jobban. Mindkettő  alatt technológiai tervezés értendő, mely a gyártástervezés része. A technológiai tervezés feladata a gyártás  tárgyának minőségét (alakját, méretét, pontosságát, anyagszerkezetét, stb.)   befolyásoló állapotváltozások, folyamatok tervezése. Ez az alkatrészgyártásnál magának a megmunkálási  folyamatnak a tervezése. A tervezési eredmények a technológiai‐gyártási dokumentáció (szerelési tervek,  műveleti sorrendtervek, műveleti utasítások, NC programok, stb.) formájában jelennek meg.                 CAM – Számítógéppel segített gyártás  CAM Számítógéppel segített gyártás (Computer Aided Manufacturing): a közvetlen gyártásirányítást és  felügyeletet ellátó funkció. Bemeneti információit a PPS által szolgáltatott gyártási (termelési) program és a  CAPP által összeállított gyártási dokumentáció alkotja. Angolszász nyelvterületen CAM funkcióként kezelték  korábban az   NC‐CNC programozást is. Így terjedt el a CAD/CAM rendszer elnevezés az NC‐CNC kimenetet szolgáltató CAD  rendszerek esetében. Ezeknél a CAPP funkciókat a CAD rendszer kezelője látja el. A CAM szoros  kölcsönkapcsolatban áll a számítógéppel segített tárolással és szállítással (CAST = Computer Aided Storage and  Transportation).     CAQ – Számítógéppel segített minőségbiztosítás  CAQ Számítógéppel segített minöségbiztosítás (Computer Aided Quality Assurance): a CAQ alapelve az, hogy a  minőség szavatolását csak úgy lehet elérni, ha a konstrukciós tervezést, a technológiai tervezést és a gyártást a  termék kibocsátásáig végig kíséri a minőségbiztosítás, melynek funkcióit számítógép támogatja. Közbenső  visszacsatolási műveleteket is végez a minőségbiztosítási rendszer. Ez a visszacsatolás a minőség javulásához és  a folyamatok tökéletesítéséhez vezet. A CAQ magában foglalja ‐ egyebek között ‐ a 3D‐s CNC mérőgépek  programozását, a közvetlen számítógépvezérlésű mérőberendezések irányítását, a mérési eredmények  automatikus gyűjtését, valamint statisztikai és valószínűségszámítási modellekre alapozott on‐line és off‐line  kiértékelését.     MRP – Gyártási erőforrások tervezése  MRP Gyártási eröforrások tervezése (Manufacturing Resources Planning): A termelésirányítási rendszer egyes  funkcióit veszi át magas automatizáltsági fokú gyártási környezetben, egy‐egy CIM igényeire lokalizált módon  (pl. kapacitástervezés).    PPS – Termelésirányítás/‐ütemezés  PPS Termelésirányítás (Production Planning System vagy Production Planning and Scheduling): fő részei a  termeléstervezés (hosszútávú), termelésütemezés, termelés finomprogramozása vagy operatív irányítása.     Hagyományos és integrált gyártás összehasonlítása                    Gyártási folyamatok         Gyártási főfolyamat  Gyártási segédfolyamat  Gyártási mellékfolyamat    Gyártási főfolyamatok:      Azokat a folyamatokat, amelyek a gyár, az üzem termelési (gyártási) profiljának gyártására  irányulnak, gyártási főfolyamatoknak nevezzük.  A gyártási főfolyamatokhoz azok a munkafolyamatok és természeti folyamatok tartoznak  melyek a munkatárgyak (nyersdarabok, előgyártmányok) munkába adásával kezdődnek és a  késztermék elkészültéig tartanak.  A gyártási főfolyamatok nem önfenntartóak.  Különböző kisegítő‐ és kiszolgáló folyamatok szükségesek ahhoz, hogy a folyamatos működés  feltételei biztosítva legyenek.   Gyártási segédfolyamatok:     A gyártási segédfolyamatok a gyártási főfolyamatok és mellékfolyamatok működési  előfeltételeinek megteremtését szolgálják.  A gyártási segédfolyamatokat az üzemi munkamegosztás szerint még tovább csoportosítjuk  kisegítő folyamatokra és szolgáltató folyamatokra.  A gyártási segédfolyamatok alapját sajátos technológiai folyamatok képezik. A gyártási  segédfolyamatokhoz tehát azok a sajátos munkafolyamatok és természeti folyamatok  tartoznak melyek a gyártási főfolyamatok működésének technikai és gazdasági előfeltételeit  teremtik meg.  Gyártási mellékfolyamatok:    A gyártási mellékfolyamatok a gyártási főfolyamatban keletkező hulladékok feldolgozására,  hasznosítására szolgálnak.  A mellékfolyamatok eredményeként létrejött termékek sem felelnek meg az üzem, a gyár  termelési profiljának, de mint melléktermékek is fogyasztásra vagy felhasználásra alkalmas  áruként hagyják el az üzemet, a gyárat.   Hagyományos gyártórendszerek  Gyártási rendszerek  Műhelyrendszerű (műhelyszerű)  gyártás  Csoportrendszerű (csoportszerű)  gyártás  Folyamatrendszerű  (folyamatszerű) gyártás  A gyártóberendezések fajtánként  műhelyekbe sorolódnak:  ‐ esztergaműhely  ‐ maróműhely  ‐ köszörűműhely  Egyedi‐ és kis sorozat gyártására  jellemző.  Gyártmány‐ vagy alkatrész  csoportonkénti  folyamatrendszerű gyártás:  ‐ tárcsagyártó részleg  ‐ tengelygyártó részleg  ‐ házjellegű darabokat gyártó sor  stb  Legprogresszívebb gyártási  forma.  Ilyenek a Rugalmas  Gyártórendszerek (FMS) is.  Adott gyártmány (alkatrész)  megmunkálási sorrendje szerinti  gép‐, munkahely elrendezés              Nagysorozat és tömeggyártás  előállítási formája. Merev  rendszer, de ma már tendencia a  rugalmassá tétele, közelítése a  csoportszerű gyártáshoz. 

https://www.pdf-archive.com/2018/05/18/gyftelmeletgyak/

18/05/2018 www.pdf-archive.com

Mures 74%

Se neki, sem a közösségnek nem jó, ő is megunja a játékot/fórumozást, pedig lehet volt benne lehetőség.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/mures/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

Szamelmelet tum 68%

Feladataink összeválogatásával és az anyag fölépítésével igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy a fogalmak kialakulása sokszínű, sokoldalú tapasztalatokra épüljön, és hogy az elvonatkoztatás egyetlen lépcsőfokát se hagyjuk ki.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/17/szamelmelet-tum/

17/06/2017 www.pdf-archive.com

Vágási változtatások 65%

A végén a stáblista nagyon tetszett, csak kicsi, úgyhogy nem tudtam elolvasni (bár ennek köze lehet ahhoz, hogy mobilról néztem) 9.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/v-g-si-v-ltoztat-sok/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

Kreatív műhely - 2014-11-26 65%

Jelentkezni november 21.-ig lehet az alábbi elérhetőségeken:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/16/kreat-v-m-hely-2014-11-26/

16/11/2014 www.pdf-archive.com

Nyílt nap 2015 program 65%

Az október 3-án kezdődő foglalkozásokra jelentkezni szeptember 13-tól a www.aranyelme.hu​ webolalon a “foglalkozások” menüpont alatt lehet.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/04/ny-lt-nap-2015-program/

04/09/2015 www.pdf-archive.com

Fotó elmélet15nov9 65%

Gépváz, objektív, zárszerkezet, kereső, fényérzékeny anyag Objektívek Az egyszerűbb gépeken nem lehet élességet állítani, azok fix objektívesek Jegyzeteim – 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/15/fot-elmelet15nov9/

15/11/2015 www.pdf-archive.com

Aranyelme nyílt nap 2016 program 65%

Mikroprofesszor [programozás] Blénessy Gabriella Az október 1-én kezdődő foglalkozásokra jelentkezni szeptember 18-tól a www.aranyelme.hu webolalon a “foglalkozások” menüpont alatt lehet.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/12/aranyelme-ny-lt-nap-2016-program/

12/09/2016 www.pdf-archive.com

Dokumentum 65%

■ Szobánként csak egy csapatfőnök (szoba admin rang) lehet!

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/dokumentum/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

Nyílt nap 2017 program 65%

10:00 - 10:30 11:00 - 11:30 12:00 - 12:30 Az október 7-én kezdődő foglalkozásokra jelentkezni szeptember 24-től a www.aranyelme.hu webolalon a “foglalkozások” menüpont alatt lehet.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/ny-lt-nap-2017-program/

01/09/2017 www.pdf-archive.com

Canon Eos 7D 64%

A 7D ugyanis még így is komoly ellenfele lehet az 1-es sorozatnak (1,0-szoros nagyítású, 100%-os képfedésű kereső, 1080p felbontású filmek felvétele, 8 kép/mp sebesség, időjárásálló kivitel, 19 pontos (mind keresztirányú) AF-rendszer stb.).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/23/canon-eos-7d/

23/11/2015 www.pdf-archive.com

Fotó Elmélet nov16 64%

-Linhof technika -Sinar -Cambo -G lobica A korai lemezes fényképezőgépek leszármazottai, a nagyformátumú fényképezőgépek, a nagy filmméret miatt, a legjobb minőséget igénylő felvételeket lehet vele készíteni, és az elkészült kép rendkívül jól nagyítható.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/23/fot-elmelet-nov16/

23/11/2015 www.pdf-archive.com

gyft2 rifle tananyag 63%

Lehetőség van arra is, hogy két objektum között töréspontot hozzunk létre.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/03/gyft2rifletananyag/

03/12/2018 www.pdf-archive.com

IKEA EXPEDIT (185x185) Bookcase 62%

MAGYAR Mivel a fal anyaga lakásonként / otthononként változó lehet, a rögzítéshez szükséges csavarokat, tipliket a csomag nem tartalmazza.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/26/ikea-expedit-185x185-bookcase/

26/02/2017 www.pdf-archive.com

Bohinj-infok 61%

Esetleg egy ljubljanai városnézést és csevapozást is be lehet iktatni hazafelé!

https://www.pdf-archive.com/2017/10/16/bohinj-infok/

16/10/2017 www.pdf-archive.com