Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 September at 15:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «lekarskich»:


Total: 9 results - 0.03 seconds

ZUS 30.06.2015 100%

- wysokość zasiłku chorobowego, - obniżenie zasiłku chorobowego, - kontrola orzekania zasadności zwolnień lekarskich, - kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

odszkodowanie 78%

- skręcenie stawu skokowego i ciągły ból związany ze skręceniem nogi, - liczne siniaki powstałe przy upadku - brak możliwości podejmowania pracy przez miesiąc (01-27.05) przez co straciłem około 1500zł dodatkowych zarobków otrzymywanych z premii, - stres związany z bezpośrednim zdarzeniem, - stres związany z koniecznością wizyt lekarskich, na policji i załatwianiem związanych z tym spraw, - koniecznośd przyjmowania codziennie bolesnych zastrzyków, - koniecznośd ciągłego poruszania się o kulach, - ponoszenie kosztów leczenia i wydatków na niezbędne pomoce medyczne, - potrzeba ciągłego przebywania w domu w pozycji leżącej i siedzącej, - zmarnowanie 4 tygodni (01-27.05) na przebywanie w domu i załatwianie spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowie.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/odszkodowanie/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 78%

Zasady i prawo do zasiłku chorobowego, - wysokość i obniżenie zasiłku chorobowego, - kontrola orzekania zasadności zwolnień lekarski, - kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 75%

 W razie braku badań sportowo lekarskich obowiązkowa jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych .

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 72%

Zmniejszenie fluktuacji kadr i redukcję zwolnień lekarskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 53%

2) analizę ich stanu zdrowia na podstawie dokumentów lekarskich;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Miklos Nyiszli - Byłem asystentem Doktora Mengele 42%

Jako lekarz przy oświęcimskim krematorium formułowałem i wypełniałem niezliczoną ilość protokołów lekarskich i sądo wych z sekcji zwłok, które podpisywałem własną ręką z wytatu owanym numerem.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/16/miklos-nyiszli-by-em-asystentem-doktora-mengele/

16/08/2017 www.pdf-archive.com

Swastyki i pasiaste piżamy 40%

W jego otoczeniu nie ma sklepów, kin, teatrów, kawiarni, przychodni lekarskich ani nawet innych domów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/swastyki-i-pasiaste-pi-amy/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 28%

a) przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com