Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «licencji»:


Total: 32 results - 0.033 seconds

Eula bentley 100%

AKCEPTACJA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ i WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY JEST WARUNKIEM PRZYZNANIA PONIŻSZEJ LICENCJI.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 95%

Jednymi z najpopularniejszych licencji otwartych są licencje Creatice Commons, w których model „wszystkie prawa zastrzeżone” zastąpiony jest modelem „pewne prawa zastrzeżone”.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 94%

w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art.4 ust.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 82%

Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych (ale nie krócej niż na okres 5 lat) i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie, w tym:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

wstępne zasady 66%

Teraz wysyłamy wniosek o wydanie licencji na przewozy autobusowe 5.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/10/wst-pne-zasady/

10/04/2012 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 65%

Klient udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie przez czas nieokreślony z strony internetowej, kreacji graficznej lub wizytówek poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji, wprowadzenie do komputera, serwera i włączenie do zbioru danych Wydawcy, powszechne udostępnianie strony internetowej, kreacji graficznej lub wizytówek w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, rozpowszechnianie oraz publikację na różnych nośnikach przekazu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Komunikat o zmianie parametrów na satelicie PDF 65%

Reemitowanie kanałów w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) zamiast wersji standardowej (SD) może odbywać się na podstawie już udzielonych licencji i nie wymaga dodatkowych zezwoleń ze strony TVP S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/komunikat-o-zmianie-parametr-w-na-satelicie-pdf/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Ulotka 64%

- Certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - Certyfikatu Doradcy podatkowego - Licencji Doradcy inwestycyjnego Zapraszamy:

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

FileHandler.ashx 63%

02/K/0093708/01 z dnia 06.02.2014 nr licencji:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/13/filehandler-ashx/

13/02/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-II-biegu-kanteckiego 63%

Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

EWMapa 63%

c) nie ma prawa dokonywania lub umożliwiania dokonywania kopii oprogramowania, chyba że stanowi to nieodzowny element użytkowania oprogramowania dla celów archiwalnych, d) zobowiązuje się nie wynajmować, oddawać w leasing, udzielać licencji, prowadzić dystrybucji, dokonywać transferu, odstępować nieodpłatnie, kopiować, reprodukować, modyfikować bądź dzielić się oprogramowaniem lub dokumentacją.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/ewmapa/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

Tygodnik Nr 1 62%

Warunki pracy ciężkie, do tego dochodzi koszt zakupu kilofa, licencji, czas spędzony na podróży do kopalni, przetwórni oraz skupu...

https://www.pdf-archive.com/2015/03/26/tygodnik-nr-1/

26/03/2015 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 60%

Lokal 104 (Inkubator Przedsiębiorczości) MODEL RELEASE oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku i udzielenie licencji na posługiwanie się zdjęciami w trybie art.23 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych Oświadczenie sporządzone w dniu …_.............................__ strona :

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 56%

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 56%

Wysłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego zadania konkursowego poprzez jego kopiowanie techniką cyfrową i drukarską, wprowadzanie do obrotu oraz udostępnianie całości lub fragmentu w sieci Internet.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

raport autoDNA RHP VF1BMSW0638486368 56%

udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/17/raport-autodna-rhp-vf1bmsw0638486368/

17/01/2015 www.pdf-archive.com

Oferta sadzonek 2015 55%

Т С Cena sadzonki za I gatunek 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3-3,5 -24 -23 -25 -38 -20 -21 35 20 15 13 20 20 harm harm harm harm harm harm harm harm harm harm 2,5-3 2,5 3-3,5 2,5-3 3 3-3,5 3 3 2-2,5 3 -26 -24 -24 -24 -22 -23 -22 -23 -25 -22 35 15 35 25 20 25 15 35 15 20 harm 3,5 -23 25 harm 2-2,5 -38 Odmiana na licencji Smak Odmiany śr.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/26/oferta-sadzonek-2015/

26/05/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 54%

„Oświadczam, iŜ jestem autorem zdjęcia i udzielam automatycznie bez dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich wydawnictwach i publikacjach oraz akcjach promocyjnych 37.Krakowskich Reminiscencji Teatralnych oraz Warsztatów Sztuki Fotografii oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złoŜonego oświadczenia”.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

r4 53%

Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia w oponach, jak też sprawdzenie głośności pojazdów, e) opłacenia ubezpieczenia NNW na czas trwania treningów bądź posiadania aktualnej licencji sportowej, f) posiadania ubioru motocyklowego (buty, odzież ochronna, kask, rękawiczki) g) sprawdzenia stanu trzeźwości i dopuszczeniu do jazdy przez kierownika treningu 9.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 51%

Spółka Komandytowa oświadcza, iż udziela członkom Klubu, którzy korzystają z usług Klubu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach niektórych usług, wyłącznie jednak na użytek własny członka Klubu związany bezpośrednio z korzystaniem z usług.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 51%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 51%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 51%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 49%

do muzyki użytej w zmontowanym filmie) lub korzystać z elementów wolnych od jakiejkolwiek licencji.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com