Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «liczb»:


Total: 24 results - 0.019 seconds

Wykład 2 100%

Podstawy Informatyki dr Elz˙ bieta Gawro´nska gawronska@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr El˙zbieta Gawro´nska (ICIS) Podstawy Informatyki 02 1 / 21 1 Kodowanie liczb całkowitych Liczby całkowite bez znaku Liczby całkowite ze znakiem 2 Kodowanie liczb rzeczywistych Kodowanie stałoprzecinkowe Bł˛edy zaokragle´ ˛ n Zapis zmiennoprzecinkowy Kodowanie cechy w U2 dla liczb zmiennoprzecinkowych Kodowanie FP2 Standard IEEE 754 dr El˙zbieta Gawro´nska (ICIS) Podstawy Informatyki 02 2 / 21 Kodowanie liczb całkowitych Liczby całkowite bez znaku Kodowanie liczb całkowitych I na jednym bajcie moz˙ na zapisa´c liczby h0, 255i, czyli h(00000000)2 ;

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/wyk-ad-2/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

alg2010 93%

√ √ 3 3 E) zbiór liczb rzeczywistych postaci x + y 2 + z 4, gdzie x, y, z ∈ Q 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/04/alg2010/

04/02/2015 www.pdf-archive.com

kolo.docx-rozw 92%

Sum¦ szeregu kwadratów liczb nieparzystych mo»na przedstawi¢ jako ró»nic¦ sum szeregu kwadratów liczb naturalnych oraz ró»nic¦ sum szeregu kwadratów liczb parzystych.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/15/kolo-docx-rozw/

15/11/2012 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 87%

Algorytm V wyznacza wartość SN5(n, k) iteracyjnie z trójkąta Pascala z wykorzystaniem tablicy 2- Na wejściu dany jest n-elementowy ciąg liczb całkowitych z przedziału [-50000,50000].

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

Wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci 87%

istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych Dowód nie wprost.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

Lista10ABC 75%

strumień wejściowy zawiera ciąg liczb zmiennoprzecinkowych, natomiast strumień wyjściowy w chwili t zawiera średnią wartość z wartości strumienia wejściowego w chwili t-2, t-1.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista10abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

LMn 01 75%

ZADANIE 2 10 Napisz krótki program, który odczyta liczbę zmiennoprzecinkowa z pamięci komputera.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/lmn-01/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 72%

CA Samorząd Studencki - dla każdego klucza studenta 𝑦𝑖 CA generuje 𝑎𝑖 = 𝑦𝑖𝑟1 , gdzie r1 = PRNG(A, s1), A - identyfikator kursu A, s1 to klucz prywatny CA, a PRNG to generator liczb pseudolosowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

Podzielność przez 2 69%

Podzielność przez 2 int a,b;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/podzielno-przez-2/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

be 69%

Wykażemy, że 3 jest jedyną liczbą pierwszą spełniającą warunki.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/be/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

matematyka arkusz 2016 67%

y 2 1 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 x 1 2 3 4 5 6 -2 -3    2  jest liczbą z przedziału Wartość wyrażenia f  32  f A.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/matematyka-arkusz-2016/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

C 66%

Zakładamy, że uniwersum, czyli przestrzeń elementów, składa się liczb naturalnych od 1 do 4095.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/c/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

brd 61%

Mickiewicza M odd Aleje Mickiew wicza-20 Stycznnia 1.33 Tablica T 9.2 LISTA SKRZY Y+OWA( O DU+EJ D LICZB BIE YCH Z ROWE ERZYSTAMI (2006-2008) ZDARZE( DROGOWY Lp.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

Wyklad 5 2012 59%

Reprezentacja liczb w komputerze Formaty słów liczbowych Stałoprzecinkowe Zmiennoprzecinkowe Formaty stałoprzecinkowe , , , W formatach stałopozycyjnych przecinek umieszczony jest w stałej pozycji Liczby stałoprzecinkowe mogą występować:

https://www.pdf-archive.com/2013/10/27/wyklad-5-2012/

27/10/2013 www.pdf-archive.com

Arkusz LSCDN 2012 klasa1a 55%

3 a 2 w postaci jednej potęgi 1 A) 7 B) a 10 7 C) a 10 3 a 12 zadanie 3 ( 1 pkt ) Która z liczb jest największa?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/arkusz-lscdn-2012-klasa1a/

10/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin turnieju CS 54%

Regulamin turnieju CS-GO #ZOSTANWDOMU 1.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/13/regulamin-turnieju-cs/

13/03/2020 www.pdf-archive.com

Tablice 53%

Kompatybilność liczb 9.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/25/tablice/

25/06/2016 www.pdf-archive.com

matematyka 2009 1 10 52%

2 Wyznaczanie liczb całkowitych należących Wiadomości i rozumienie do danego przedziału liczbowego.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

LaTeX 51%

Wszystkie określenia (funkcji liniowej, formy kwadratowej itd.) wprowadzone w § 4 (z wyjątkiem pojęcia dodatniej określoności) mają sens dla przestrzeni liniowej nad dowolnym ciałem, w tym także nad ciałem liczb zespolonych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/latex/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

Pytania e14 49%

zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/11/pytania-e14/

11/01/2017 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 41%

num jest liczbą naturalną w zapisie dziesiętnym (nie ma ograniczeń na wielkość liczby);

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 40%

Rys 1 Zauwa¿my, ¿e losowanie 2 liczb z odcinka (0,2) polega na wylosowaniu punktu z kwadratu 0,2  0,2 czyli  to ten kwadrat.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 25%

Metody te charakteryzują się dużą liczebnością gromadzonych danych o badanym zjawisku, procesie, przedmiocie (prawo wielkich liczb).

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com