Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «lijevo»:


Total: 9 results - 0.003 seconds

Interaktivna karta Hrvatske - HAK najkraca 100%

0.37 km Na kraju ceste skrenite lijevo (Trpinjska cesta).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/interaktivna-karta-hrvatske-hak-najkraca/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

Interaktivna karta Hrvatske - HAK 97%

0.37 km Na kraju ceste skrenite lijevo (Trpinjska cesta).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/interaktivna-karta-hrvatske-hak/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

kako do nas 97%

Nakon silaska sa autoceste na prvom križanju skrenuti LIJEVO smjer Krapinske toplice.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/kako-do-nas/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

Predavanje-13 93%

Na slici ispod lijevo su prikazane karakteristike veličine zavrtnja, a na slici ispod desno a) dio sa navojem u rupi i pod b) dio navoja u otvoru navrtke.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-13/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-11 87%

Osnovni grafički simbol se sastoji od dvije ravne crte nejednake dužine, nagnute za 60˚ u odnosu na liniju koja predstavlja označenu površinu, što je prikazano na slici ispod lijevo.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-11/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Unior Tehna avgust 2013 63%

u oba smjera, ali uvijek koristite smjer koji je trenutno podešen na drški moment ključa djeluje u smjeru i suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu za pritezanje odnosno odvijanje lijevo i desno nepogrešiv signal u trenutku dostizanja željenog momenta predviđeni period za rekalibraciju je period od 12 mjeseci upotrebe ili približno 5.000 ciklusa izrađen prema standardu ISO 6789 dvojna skala (Nm i Kgm) 232.7/4 Adapter IMPACT, prihvat 3/4” -30% 611901 1/4” 51,37 -30% 35,96 615488 35-350Nm 190.9/2BI 271 Račna jednosmerna, prihvat 1/2” Mjerilo pomično • • • • • materijal:

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/unior-tehna-avgust-2013/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

Predavanje-12 63%

Puni presjek u tri susjedne ravni se najčešće primjenjuje u slučaju cijevi karakterističnog izgleda (slika ispod lijevo).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/predavanje-12/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-09 60%

Međutim, kao što prikazuje slika na sljedećem slajdu lijevo, ako nema dovoljno prostora da se strelica nacrta, ona se može zamijeniti kosom tankom linijom, a često i tačkom.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-09/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-08 59%

Trodimenzionalni (3D) modeli se konstruišu u 3D trodimenzionalnom prostoru – obično je u pitanju desno orijentisan koordinatni sistem prikazan na slici ispod lijevo.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-08/

08/05/2014 www.pdf-archive.com