Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «likwidacji»:


Total: 18 results - 0.043 seconds

185221819 100%

Centrum Likwidacji Szkód ul. ... Centrum Likwidacji Szkód ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/24/185221819/

24/03/2014 www.pdf-archive.com

Wzór listy na podpisy 93%

43-300 Bielsko-Biała, Plac Smolki 5/5B Wykaz podpisów poparcia pod ogłoszeniem referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Udzielam poparcia dla przeprowadzenia referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej L.p.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/18/wz-r-listy-na-podpisy/

18/06/2014 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 90%

Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Shanti oferta - Pałac Margot 79%

Stosowany jest w kuracjach odchudzających, likwidacji zmian cellulitowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/28/shanti-oferta-pa-ac-margot/

28/05/2014 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 79%

• Pełna koordynacja likwidacji szkód włącznie z zapłatą VAT od faktury za naprawę;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

wet giw 73%

wyznaczenia nowej strefy zapowietrzonej oraz likwidacji wszystkich świń w zagrożonym rejonie.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/wet-giw/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

PROGRAM I REGULAMIN 2 66%

18.30-23.00 cz.I SZKOLENIE Z ZAKRESU SPRZĘTU ORAZ ZAJĘCIA I W KIERUNKU UDZIELANIA LIKWIDACJI PIERWSZEJ SKUTKÓW POMOCY PRZY ZDARZENIACH MNOGICH Pokazy i prezentacje, doskonalenie współpracy służb systemu ratownictwa.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/23/program-i-regulamin-2/

23/08/2011 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 63%

Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 58%

Dokumentem niezbędnym do likwidacji szkody jest dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę i pobyt Ubezpieczonego w szpitalu i/lub na OIOM (karta informacyjna leczenia szpitalnego) oraz zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające, iż osoba w chwili zaistnienia zdarzenia była Ubezpieczonym.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 58%

Dokumentem niezbędnym do likwidacji szkody jest dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę i pobyt Ubezpieczonego w szpitalu i/lub na OIOM (karta informacyjna leczenia szpitalnego) oraz zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające, iż osoba w chwili zaistnienia zdarzenia była Ubezpieczonym.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 58%

Dokumentem niezbędnym do likwidacji szkody jest dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę i pobyt Ubezpieczonego w szpitalu i/lub na OIOM (karta informacyjna leczenia szpitalnego) oraz zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające, iż osoba w chwili zaistnienia zdarzenia była Ubezpieczonym.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 46%

umieścił w programie punkt nr 26, związany z zamiarem podjęcia uchwały o wszczęciu procedury likwidacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu;

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com

report5 41%

Dla zdemaskowania go i likwidacji oddziału przybywa działający w pełnej konspiracji pracownik UB, Albert.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/06/report5/

06/02/2016 www.pdf-archive.com

Londyn 39%

Podjęto także wysiłki zmierzającego do likwidacji londyńskiego „smogu” (ponoć problem ten istniał już w XIV wieku, zaś kulminację osiągnął w 1952, podczas „wielkiego smogu londyńskiego”) oraz oczyszczenia wód Tamizy.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 39%

Żądali wywłaszczeń, parcelacji latyfundiów i likwidacji bezrobocia.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 36%

Czy wy nie wiecie, że dokarmiacie moją paranoiczną osobowość?!” Alice Cooper – „Paranoiac Personality” [z płyty „Paranormal”, 2017 r., tłumaczyła Natalia Julia Nowak] Kategoria do likwidacji Paranoiczne zaburzenie osobowości (Paranoid Personality Disorder – PPD, F60.0 w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10) jest jednym z najsłabiej zbadanych syndromów znanych współczesnej psychiatrii.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 36%

Starali się również nie zadrażniać sytuacji, mianując na stanowisko landratów oddanych sobie Polaków.12 W 1796 roku rozpoczęto proces likwidacji majątków kościelnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 35%

Polska toczyła walki początkowo z Zachodnią Ukrainą szybko doprowadzając do jej likwidacji (już na początku 1919).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com