Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «listy»:


Total: 90 results - 0.032 seconds

lab2 100%

Rok akademicki 2017/18 Informatyka - S1 - semestr 3 Struktury danych i złożoność obliczeniowa Laboratorium 2 – Dwukierunkowa lista cykliczna Celem zadania jest implementacja słownika w postaci dynamicznej dwukierunkowej listy cyklicznej.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/24/lab2/

24/11/2017 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 94%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

Lista 92%

Założenia listy Kto może dostać listę:

https://www.pdf-archive.com/2012/10/22/lista/

22/10/2012 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 87%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 86%

c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Samorządu;

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 86%

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, b.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 85%

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Teorie vědy - podpůrné poznámky 81%

početní operace, logické úvahy („Stromy mají listy.“ „Lípa je strom.“ Závěr:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/teorie-v-dy-podp-rne-pozn-mky/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 76%

Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 76%

Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 75%

Wybór języków obcych (potwierdź X) język angielski język angielski język niemiecki realizacja zakresu rozszerzonego realizacja zakresu podstawowego lub język rosyjski Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X) (wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty) historia biologia geografia fizyka chemia - trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 73%

listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie do 10 kwietnia b.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 73%

- jeden student może wypełnić wiele ankiet, - nie można łatwo zidentyfikować tożsamości studenta mając dostęp do 𝑔 𝑥 , 𝑔 𝑦 (problem Diffiego-Hellmana), czy white-list różnych kursów, - white-listy są generowane po zapisach na kursy.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

Úvod do teologie 72%

4.3.7 Listy Soluňanům a velké Pavlovy listy .

https://www.pdf-archive.com/2016/08/28/vod-do-teologie/

28/08/2016 www.pdf-archive.com

11-4 63%

akustický seminář 4 Ukončení testu porovnání výpočetních programů pro dopravní hluk Jan Stěnička 4 Měření velkých akustických tlaků a výchylek laserovým interferometrem The Measurement of High Acoustic Pressure and Displacements by Laser Interferometer Rudolf Bálek, Zuzana Bartáková a Jaroslav Plocek 5 Návrh reproduktorových výhybek s uvažováním komplexní zátěže Design of Crossover Filters with Respect to a Complex Load Lukáš Dolívka a Jiří Hospodka 9 Kmitání hlasivky znázorněné 3D grafem 3D-graph Imaging of Vocal Fold Vibration Petr Jindra, Josef Pešák a Milan Květoň 16 Integrální vyjádření difrakce transientní sférické zvukové vlny na kruhovém difraktoru Integral Expression of Diffraction of Transient Spherical Wave by Circular Diffractor Zdeněk Kyncl a Ilona Ali Bláhová 20 Obsah Acta Acustica 91(6) 25 Akustické listy, 11(4), prosinec 2005 c ČsAS Rada České akustické společnosti svolává ve smyslu stanov VALNOU HROMADU, která se bude konat ve čtvrtek 26.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

skvor 63%

Electroacoustics and Acoustics Michel Bruneau 4 Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen Comparison of Voice Qualities and Acoustical Parameters between Vocally Trained and Untrained Females Marek Frič a Klára Anna Kadlecová 5 Měření reakčních dob u experimentů s akustickými podněty Reaction Time Measurements in Experiments with Acoustic Stimuli Pavel Šturm a Jan Volín 25 Studium zvukové pohltivosti pórovitých materiálů Study of Sound Absorption of Porous Materials Martin Vašina a Lubomír Lapčík 31 Akustické listy, 18(2–4), prosinec 2012 c ČsAS Rada České akustické společnosti svolává ve smyslu stanov VALNOU HROMADU, která se bude konat ve čtvrtek 24.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/skvor/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 62%

a) Dostarczeniu listy zgłoszeniowej drużyny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) b) Opłaceniu wpisowego w terminie określonym przez Organizatora 7) Ustalenie wysokości składek pieniężnych w danym sezonie należy do kompetencji Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 62%

• przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej, sporządzenie raportu poszkoleniowego oraz realizacja listy obecności w przypadku realizacji działań warsztatowych/szkoleniowych UWAGA:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 62%

W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ucznia umieszczonego na liście głównej ( wysoka absencja w szkole, nieobecność na zajęciach przygotowawczych lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację projektu), zostanie on wykluczony z projektu zagranicznych praktyk a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 61%

§8 Przy ustalaniu listy rankingowej doktorantów, uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego, Rektor może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów, w przypadku doktorantów o takiej samej liczbie punktów, przekraczającej limit stypendiów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Lista9ABC 59%

Paradygmaty programowania – lista 9 (13/14 grudnia 2011) (punkty będą tylko za zrobienie jednej listy 9, wersja do wyboru) Wersja 1 *Java, 10 punktów+ Prosty semafor:

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista9abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

MPiPS-Portal Publicznych Służb Zatrudnienia 59%

Poprzednia oferta Powrót do listy Następna oferta >

https://www.pdf-archive.com/2013/10/30/mpips-portal-publicznych-s-u-b-zatrudnienia/

30/10/2013 www.pdf-archive.com

rajd 2015.11.14 Bledzew Pniewo Lubniewice 59%

Opiekunowie grup szkolnych powinni posiadać apteczkę i listy uczestników rajdu podpisane przez dyrektora szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/06/rajd-2015-11-14-bledzew-pniewo-lubniewice/

06/11/2015 www.pdf-archive.com

1-scalone(1) 59%

- nazwa parków - pracownicy w danym parku - strefy w danym parku - urządzenia w danej strefie - rezerwacja w danym parku Powyższe dane zostały przedstawione za pomocą listy rozwijanej działającej na zasadzie drzewa.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/16/1-scalone1/

16/04/2019 www.pdf-archive.com