Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «literatury»:


Total: 38 results - 0.069 seconds

Dziady II 100%

Adam Mickiewicz DZIADY [WILEŃSKO-KOWIEŃSKIE] Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Uniwersytet Gdański y Polska.pl y NASK Tekst pochodzi ze zbiorów „Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Ze zbiorów „Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej” Instytutu Filologii Polskiej UG 2 SPIS TREŚCI UPIÓR ...................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziady-ii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

DziadyIII 97%

Adam Mickiewicz DZIADY CZĘŚĆ III Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Uniwersytet Gdański y Polska.pl y NASK Tekst pochodzi ze zbiorów „Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Ze zbiorów „Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej” Instytutu Filologii Polskiej UG 2 SPIS TREŚCI DZIADY.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 89%

- przeglad literatury – dokonuje sie go w celu ustalenia aktualnego stanu wiedzy oraz osadzenia własnego problemu badawczego w dotychczas sformułowanych teoriach (twierdzeniach), - eksperyment - zbiór działan wzbudzajacych w obiektach materialnych okreslone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalajacych kontrolowac wszelkie istotne czynniki, które poddaje sie dokładnej obserwacji, - obserwacja – bierne przygladanie sie faktom, osobom, przedmiotom, zjawiskom w celu wykrycia okreslonych cech lub prawidłowosci (dzieli sie na bezposrednia/uczestniczaca i posrednia), - badanie dokumentów – scisle zwiazane z obserwacja posrednia, służy ustaleniu faktów „ex post” oraz sprzyja przewidywaniu i formułowaniu kierunków rozwoju danego procesu, zjawiska, podmiotu na gruncie ustalonego stanu, - wywiad – polega na gromadzeniu wiedzy dzieki bezposredniej rozmowie (zadawaniu pytan) zainteresowanego z badanym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 88%

przeglad literatury , eksperyment, obserwacja, badanie dokumentów, wywiad, ankieta metody ilosciowe - metody badawcze, w których okresla sie parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujacych badane zjawisko lub obiekt badan;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Wielki Gatsby F.S.Fitzgerald 87%

F rancis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby Powieść uchodzi za najwybitniejsze dzieło pisarza i należy do klasyki literatury.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/26/wielki-gatsby-f-s-fitzgerald/

26/02/2014 www.pdf-archive.com

Powiatowy Konkurs Literacki 83%

II Edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Młodzi Twórcy Literatury” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie Lutu 2011 Organizator ZSP Nr 1 w Jarocinie II Finał Powiatowego Konkursu Literackiego zorganizowany został pod hasłem „Młodzi Twórcy Literatury”.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/powiatowy-konkurs-literacki/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

BP prace Sykora JanFINAL 1 66%

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bp-prace-sykora-janfinal-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomka 66%

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci „Měření frekvenčních charakteristik mikrofonů a reproduktorů“ vypracoval samostatně, s využitím zdrojů, uvedených v seznamu použité literatury a souhlasím s jejím použitím pro potřeby katedry, včetně libovolné formy prezentace.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/diplomka/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomova prace andrea pekarkova 66%

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové prácea event.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/11/diplomova-prace-andrea-pekarkova/

11/12/2014 www.pdf-archive.com

Zgoda-opiekuna 66%

- udział Uczestnika w konkursie Cosplay na Medalikonie 2017,organizowanym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki „Salt Lake City” w dniu 07.07.2017r., który będzie polegał na prezentacji i ocenie stroju Uczestnika na scenie przed publicznością, - na robienie zdjęć i filmowanie oraz na późniejszą publikację zdjęć i filmów z udziałem Uczestnika w mediach.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/zgoda-opiekuna/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Dokument 7 66%

Odkrywanie młodych talentów w dziedzinie literatury 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/31/dokument-7/

31/10/2017 www.pdf-archive.com

ROMAN 13 ost 66%

Uciążliwy dla Katedry był także brak kontaktu z Zachodem, brak dostępu do obcojęzycznej literatury;

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/roman-13-ost/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

111936-312892777 62%

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „Návrh a realizace dvoupásmové reproduktorové soustavy“ vypracoval samostatně , s využitím zdrojů, uvedených v seznamu použité literatury a souhlasím s jejím použitím pro potřeby katedry, včetně libovolné formy prezentace.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

newsletter 14 06 01 60%

Zabawa literacka dla miłośników literatury zafascynowanych powieścią detektywistyczną Zapraszamy do udziału w konkursie!

https://www.pdf-archive.com/2014/06/06/newsletter-14-06-01/

06/06/2014 www.pdf-archive.com

Refleksje Jet 60%

Polskiego to ona pokazała mi jak wielcy są artyści czego dokonali, to ona pokazała mi zamknięty świat poezji i sztuki to ona zaraziła mnie miłością do wszystkiego co ze sztuką związane to ona sprawiła że moje serce jak i dusza stały się czułe na piękno sztuki i literatury.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/refleksje-jet/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 59%

44 Arkady Fiedler (1894-1985) to jedna z najbardziej niezwykłych postaci polskiej literatury reportaŜowo-podróŜniczej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 57%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 57%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 50%

W przypadku bibliografii, inaczej wykazu literatury, bądź wykazu źródeł stanowi ona wykaz dokumentów, z których autor danego dzieła korzystał, bądź na których się opierał, by stworzyć swój utwór.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

spis ksiązek1 50%

SPIS KSIĄŻEK Łódź polesie tel 881 693 390 POSIADAM ZE 300-500 KSIĄZEK JEDNAKŻE NA BRAK CZASU WYPISUJĘ TU TYLKO CZĘŚC TYTUŁÓW-ZACHĘCAM DO KONTAKTU TEL I UMOWIENIA SIE NA SPOTKANIE -CENA DO USTALENIA BOWIEM WYZBYWAM SIĘ KSIĘGOZBIORU CO JEST OKAZJĄ DLA AMATORÓW LITERATURY Lp.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/spis-ksi-zek1/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

Úvod do teologie 49%

Pro širší orientaci v oboru může posloužit i seznam použité a doporučené literatury, uvedený v tomto skriptu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/28/vod-do-teologie/

28/08/2016 www.pdf-archive.com

spis ksiązek 49%

SPIS KSIĄŻEK Łódź polesie tel 881 693 390 POSIADAM ZE 300-500 KSIĄZEK JEDNAKŻE NA BRAK CZASU WYPISUJĘ TU TYLKO CZĘŚC TYTUŁÓW-ZACHĘCAM DO KONTAKTU TEL I UMOWIENIA SIE NA SPOTKANIE -CENA DO USTALENIA BOWIEM WYZBYWAM SIĘ KSIĘGOZBIORU CO JEST OKAZJĄ DLA AMATORÓW LITERATURY Lp.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/spis-ksi-zek/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 49%

Znakomitym tego przykładem jest mój ulubiony duet Lacrimosa, który wielokrotnie nagrywał płyty z udziałem orkiestr symfonicznych, a w warstwie tekstowej nawiązywał do filozofii, chrześcijaństwa i literatury wysokiej (zwłaszcza do dzieł Franza Kafki).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 48%

Student, który nie napisze lub nie obroni pracy jest traktowany jak osoba nie posiadająca wykształcenia wyższego „Autorzy prac dyplomowych, a zwłaszcza magisterskich powinni zaprezentować znajomość najnowszej literatury krajowej i zagranicznej1.”Sprzyja to podnoszeniu stopnia znajomości języków obcych przez studenta.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 47%

na nawiązywaniu kontaktów w kraju, organizowaniu drukarni, kolportażu literatury II obiegu, organizowaniu licznych manifestacji patriotycznoreligijnych w kraju, miejsc pobytu dla ukrywających się przed aresztowaniem, spotkań opozycji w swoim mieszkaniu i wielu innych nielegalnych przedsięwzięć.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com