Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «lokalu»:


Total: 47 results - 0.035 seconds

Statut MSM Jarosław 100%

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 87%

3a) osoba korzystająca z lokalu – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

UMOWA 85%

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w Wielkich Oczach w dniu ………………………… pomiędzy:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/umowa/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

T2 - 00055 (1) 84%

Urządzenia sanitarne i kuchenne, umeblowanie, wyposażenie oraz drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami nie stanowią wyposażenia zbywalnego lokalu mieszkalnego, ich rozmieszczenie (za wyjątkiem otworów na drzwi wewnętrzne) przedstawiono jako przykładową aranżację lokalu do wykonania przez Kupującego we własnym zakresie i na wlasny koszt.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/t2-00055-1/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 83%

Przedmiot Konkursu stanowi możliwość udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu na zasadach określonych w Warunkach Konkursu podczas trwania Konkursu „POCZTÓWKA Z WAKACJI” poprzez pozostawienie w lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunku Dziecka przedstawiającego wakacyjne wspomnienie.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

Folder LOKALE UZYTKOWE - Sosnowiec 3 Maja 7 75%

brak jakichkolwiek progów czy schodów przy wejściu do lokalu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/09/folder-lokale-uzytkowe-sosnowiec-3-maja-7/

09/01/2014 www.pdf-archive.com

Rybnik biznesplan 72%

Pozycja kosztów Wartość w zł 1 2 3 Adaptacja, remont lokalu Sprzęt i wyposażenie Reklama 2 000 100 000 5 000 Razem:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/rybnik-biznesplan/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Huntley's Restaurant 71%

HISTORIA TEGO LOKALU O tak.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/huntley-s-restaurant/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 70%

DANE NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE Nieczytelne, niedokładne lub niezupełne wypełnienie danych spowoduje wstrzymanie rozliczenia do chwili uzupełnienia braków imię (wszystkie imiona) nazwisko nazwisko rodowe obywatelstwo data urodzenia miejsce urodzenia nr PESEL seria i nr dowodu osobistego adres zamieszkania (zgodnie z przynależnością do Urzędu Skarbowego) adres do korespondencji (jeżeli inny od w/w adresu zamieszkania) ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto województwo gmina/ dzielnica województwo gmina/ dzielnica [dalej zwanym/-ą „Zleceniobiorcą”], § 1 [Przedmiot Umowy] 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 68%

W uzasadnieniu pozwu powodowie wyjaśnili, że w czerwcu 2008 roku postanowili kupid mieszkanie, gdyż dotychczas mieszkali w wynajętym lokalu opłacając wysoki czynsz.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 68%

1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz, 2) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają, 3) istnieją warunki techniczne świadczenia Usługi we wskazanym przez Państwo lokalu;

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

Deklaracja przyst pienia do klubu-1 60%

Nazwisko Imię Data ur. (dd­mm­rrrr) Miejsce urodzenia PESEL ADRES ZAMIESZKANIA Ulica Numer domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Miejscowość Województwo Dane kontaktowe Tel:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-przyst-pienia-do-klubu-1/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy 60%

Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) Nr ewidencyjny PESEL Podpis 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/04/lista-poparcia-inicjatywa-ustawodawcza-40-lat-pracy/

04/02/2016 www.pdf-archive.com

dok1 60%

Właściciel lokalu nr ………..

https://www.pdf-archive.com/2016/05/18/dok1-1/

18/05/2016 www.pdf-archive.com

RaportPrzesylki 20161209155859 60%

9730919192 # Zbiór/Usługa Zbiór 2016-11-21\1 Autor Zbioru Bartłomiej Kaszak Usługa Zagraniczna przesyłka polecona # Adresat Nazwa Benoit LANGE Nazwa cd # Cena/Numer nadania Cena netto {0.00}* 0.00 Numer nadania RR943409738PL Status Przesyłka potwierdzona # Atrybuty Kategoria P Masa[kg] 0.000 Ulica Numer domu / numer lokalu 14 rue du mesnil Kod miejscowość 77560 villiers saint georges Telefon komórkowy Email # Usługi dodatkowe Potwierdzenie odbioru 0 Expres nie # Opis GS 500 #2 langesage07 Telefon 670112865 Poste Restante nie # Śledzenie Zdarzenie 2016-11-25 15:07:00 Doręczenie Zdarzenie 2016-11-24 09:36:00 Przyjęcie przesyłki w kraju przeznaczenia Zdarzenie 2016-11-23 01:16:55 Wysłanie przesyłki z Polski Zdarzenie 2016-11-22 18:22:45 Przyjęcie z ładunkiem Zdarzenie 2016-11-21 22:20:26 Przyjęcie z ładunkiem Zdarzenie 2016-11-21 19:31:58 Nadanie Zdarzenie 2016-11-21 19:31:58 Nadanie # Nadanie Nazwa Urządu Nadania UP Poznań 38 PNA 60-350 Miejscowość Poznań Data Nadania 2016-11-21 19:31:58 Status Nadania Przesyłki POTWIERDZONA Dokument elektroniczny wygenerowany w dniu 09-12-2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/raportprzesylki-20161209155859/

09/12/2016 www.pdf-archive.com

Rys. powykon.parter W-04 60%

U1 SW 2.18 SW PION Z LOKALU 1.08 i 1.07 3/8";

https://www.pdf-archive.com/2017/05/04/rys-powykon-parter-w-04/

04/05/2017 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 60%

(dd-mm-rrrr) Miejsce urodzenia PESEL ADRES ZAMIESZKANIA Ulica Numer domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Miejscowość Województwo Dane kontaktowe Tel:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 60%

Nr domu ……...............…. Nr lokalu........…..............…....

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 59%

Wynajmujący oświadcza, że budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu jest powierzchnią z przeznaczeniem jako obiekt handlowo —usługowy i w związku z tym posiada, ze względu na przeznaczanie wynikające z niniejszej umowy, prawomocne pozwolenia na użytkowanie lokalu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin (1) (1) 59%

Promocja trwa tylko i wyłącznie w dniach otwarcia lokalu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/regulamin-1-1/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

oferta-kurs 58%

Nowatorski i w pełni profesjonalny styl working flair podnosi sprzedaż i prestiż lokalu oraz samego barmana.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/13/oferta-kurs/

13/01/2015 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 55%

złożył wniosek o udzielenie kredytu na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym w wysokości 300.000 zł we franku Szwajcarskim (dalej (...)) na okres 260 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 55%

Na podstawie powyższej umowy udzielono jej kredytu w wysokości 283.500,00 złotych na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

welcomepack polish 54%

stopnie naukowe Gdzie studiować w Plymouth Pomoc finansowa dla studentów Jak otrzymać kwalifikacje uznane w UK 42 42 42 43 44 47 Zatrudnienie dla uchodźców 50 OSOBISTE BEZPIECZEŃSTWO 56 3 Witajcie w Plymouth POLICJA 56 Informacje osobiste 58 Informacje medyczne i w nagłych wypadkach 58 NĘKANIE NA TLE RASOWYM 60 Werbalne obelgi 60 Inne formy obrazy 60 Przemoc fizyczna 60 PRAWO 61 POJAZDY MOTOROWE 62 USŁUGI POMOCY POSZUKUJĄCYM AZYLU ORAZ UCHODŹCOM 63 Imigracyjni adwokaci i doradcy 64 ZAKWATWROWANIE 65 Domy dla poszukujących azylu 65 Domy mieszkalne dla osób ze statusem uchodźcy Specjalistyczne agencje pomocy Domy mieszkalne z opieką Bezdomność oraz alokacja domów Prywatny wynajmem lokalu 65 65 66 68 69 Porada dla osób bezdomnych Pożywienie Odzież Prysznice Domy noclegowe Agencje porad Ośrodki dzienne/miejsca otwarte Zdrowie 72 72 72 72 72 72 72 72 AGENCJE W PLYMOUTH 74 Kuchnia “Kulturowa” 74 Rada Pomocy Uchodźcom w Devon i Kornwalii (Devon and Cornwall Refugee Support Council) (DCRSC) 74 Kościół Baptystów” The Living Stones” 74 4 Witajcie w Plymouth Grupa Monitorująca (The Monitoring Group) (TMG) 75 Usługi adwokackie dla pacjentów 76 Rada Jedności Rasowej Okręgu i Miasta Plymouth 76 Kurdyjska społeczność w Plymouth 77 Usługi współpracy z rodzicami w Plymouth 77 Akcja uchodźców 78 Uchodźcy najpierw 78 Studenci i Uchodźcy Razem (Students and Refugees Together) (START) 78 Czas spędzony razem 80 Jedność w Plymouth 80 Strefa (The Zone) 80 Użyteczne adresy stron internetowych:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/30/welcomepack-polish/

30/06/2011 www.pdf-archive.com