Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 December at 14:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ludowej»:


Total: 16 results - 0.045 seconds

pmp certification 2 100%

Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Tel.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żoł. Wykl. 96%

To tutaj działali znani partyzanci Armii Krajowej (Jan Piwnik “Ponury”, Antoni Heda “Szary”), Armii Ludowej (Mieczysław Moczar “Mietek”, Tadeusz Maj “Łokietek“) oraz Narodowych Sił Zbrojnych (Brygada Świętokrzyska z Antonim Szackim “Bohunem” na czele).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/s-u-y-w-bch-trafi-do-mo-wspiera-o-wykl/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

lp 16365996083 87%

Nr kuriera LONGBOARD SHOP ALEJA ARMII LUDOWEJ 15 00-632 WARSZAWA TEL:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

raport wsi 81%

o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z którymi Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego, jego bezpieczeństwa i pokoju.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Limanowska ''Inka'' oraz jej koledzy z BCh-LSB i AK 75%

Podczas II wojny światowej Genia była nie tylko komendantką lokalnego Zielonego Krzyża, lecz także szefową sekcji sanitarnej oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa „Opór” (pod szyldem LSB funkcjonowały liczne jednostki Batalionów Chłopskich, które w 1943 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/limanowska-inka-oraz-jej-koledzy-z-bch-lsb-i-ak/

26/02/2018 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 72%

Ten nietypowy aparatczyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, choć niemogący się poszczycić nieskazitelną biografią, zasługuje na uwagę każdego polskiego patrioty i nacjonalisty.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

''Śmierć Rotmistrza Pileckiego'' Ryszarda Bugajskiego 71%

Pierwszy fragment, będący swoistym prologiem, ukazuje Pileckiego, który udał się do generała Władysława Andersa, żeby prosić go o zgodę na prowadzenie działalności wywiadowczej w Polsce Ludowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/mier-rotmistrza-pileckiego-ryszarda-bugajskiego/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 65%

RS/231985/3/20150706080848 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY - PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI - PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ - REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY STARE CZARNOWO - NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ - ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI - WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Bohaterka na miarę Pileckiego i Moczarskiego 61%

Uczestniczka ruchu oporu w Generalnym Gubernatorstwie, Oświęcimiu-Brzezince i Polsce Ludowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/bohaterka-na-miar-pileckiego-i-moczarskiego/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Stanisława Michalik 60%

Materiał wchodzi w skład periodyku “Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” (1/2/2005, Rzeszów) wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/stanis-awa-michalik/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Maoizm w kinie chińskim. Dwa przykłady 60%

Historia opowiedziana w filmie “Huózhe” rozpoczyna się jeszcze przed powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/maoizm-w-kinie-chi-skim-dwa-przyk-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

''Inka 1946'' Natalii Korynckiej-Gruz 53%

historyk o opozycyjnej przeszłości, który wtajemnicza redaktorkę w sprawę Inki i pomaga jej zrozumieć realia wczesnej Polski Ludowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/inka-1946-natalii-korynckiej-gruz/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

umowa 47%

Armii Ludowej 21 oraz z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Sekrety sanitariuszki ''Inki'' 47%

Po upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pamięć i prawda o “Ince” zaczęły wychodzić na światło dzienne.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/sekrety-sanitariuszki-inki/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 41%

Należy tutaj dodać, że liczebność Narodowych Sił Zbrojnych była 15-krotnie większa niż liczebność Armii Ludowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

jezykozaw 29%

synchronicznymnowoż.Języków(wł,franc,hiszp,port,kataloński,prowansalski,retroromański,sardyński,rumuński, porównywanie języków,ustalenie podobieństw i różnic)wyróżniamy:-J.HISTORYCZNOmołdawski) była łacina w postaci ludowej 8.J.CELTYCKIE:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com