Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 October at 14:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «macierzy»:


Total: 11 results - 0.018 seconds

Lista9ABC 100%

- dodawanie macierzy [1 p.] - mnożenie macierzy *1 p.+ - wyliczanie wyznacznika macierzy [1 p.] - sprawdzenie czy macierz jest diagonalna, jeżeli tak to wyliczenie sumy i iloczynu elementów na przekątnej *2 p.+ - mnożenie macierzy przez skalar *1 p.+ - potęga macierzy (mnożenie przez samą siebie) *1 p.+ - transpozycja macierzy [1 p.] - wyświetlenie macierzy w czytelny sposób *1 p.+ Zabezpieczenie modułu (z wyjaśnieniem) – 1 punkt.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista9abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 92%

paleta operatorów arytmetycznych paleta operatorów relacji i logicznych paleta wykresów 1 paleta wektorów i macierzy paleta operatorów analizy paleta programowania paleta liter greckich W przykładach podanych w poniższej tabeli, w prawej kolumnie zamieszczono komentarze i sposoby wykonywania obliczeń.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

numeryczne 1pdf 91%

endfunction Zad 1 Dla macierzy A = [1 2 3;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

alg2010 91%

Dla macierzy A ∈ Rn×n o wszystkich wspóªczynnikach równych co najmniej 2 zachodzi:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/04/alg2010/

04/02/2015 www.pdf-archive.com

Plan zajęć KrDzFR 2015 16 88%

Definicja macierzy. ... Wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, rząd macierzy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/plan-zaj-krdzfr-2015-16/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

mo rozwiazane 87%

Współczynnik uwarunkowania macierzy A wynosi 10^6.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/mo-rozwiazane/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

walkthrough 63%

σ =(i*h_kreslone*Δ)/(4*m*ε2) Z macierzy D należy zrobid macierz M według przepisu:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/27/walkthrough/

27/11/2013 www.pdf-archive.com

HM-CT 63%

1 √(𝜎𝑥 √2 2 2 − 𝜎𝑦 ) + (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧 ) + (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥 )2 + 6(𝜏𝑥𝑦 2 + 𝜏𝑥𝑦 2 + 𝜏𝑦𝑧 2 ) ≤ 𝑅𝐾 Lewe strony powyższych nierówności, obliczone w oparciu o wartości elementów dowolnej macierzy naprężeń, porównywane są z granicą niebezpieczną przy jednoosiowym stanie naprężenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/01/hm-ct/

01/02/2014 www.pdf-archive.com

praca1 55%

Konieczne jest zatem wprowadzenie macierzy koneksji, opisującej kolejne krawędzie przekroju, bazując na zdefiniowanych wcześniej punktach.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 54%

, j=1 k X amj xj ∈ Rm , j=1 gdzie • oznacza iloczyn macierzy.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

sk 2006-2014 38%

Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/23/sk-2006-2014/

23/04/2014 www.pdf-archive.com