Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «masywny»:


Total: 4 results - 0.004 seconds

ULOTKA Promocyjna oferta drzwi wejsciowych 100%

biały RAL 9016) • 3 rodzaje dwukomorowych szyb zespolonych do wyboru • w standardzie zamek wielopunktowy z automatycznym ryglowaniem – domknięcie drzwi powoduje automatyczne ryglowanie, podwójny rygiel masywny zwiększa szczelność i bezpieczeństwo Ceny dotyczą drzwi o maksymalnych wymiarach:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/01/ulotka-promocyjna-oferta-drzwi-wejsciowych/

01/07/2014 www.pdf-archive.com

katalog2015 97%

4 FŁT Deep groove ball bearings FŁT Deep groove ball bearings Łożyska kulkowe zwykłe SUFFIX Characters placed after basic designation Znaki umieszczone za oznaczeniem podstawowym Z metal shield at one side of the bearing n blaszka ochronna stalowa z jednej strony łożyska ZZ metal shields at both sides of the bearing n dwie blaszki ochronne po obu stronach łożyska RS rubber seal at one side of the bearing n uszczelka gumowa z jednej strony łożyska 2RS rubber seals at both sides of the bearing n dwie uszczelki gumowe z obu stron łożyska N snap ring groove in outer ring rowek na pierścieniu zewnętrznym pod pierścień osadczy n ZN shield at one side of the bearing and snap ring groove at the other side n blaszka ochronna z jednej strony i rowek na pierścieiu zewnętrznym z drugiej strony łożyska M machined brass cage n koszyk masywny mosiężny MA machined brass cage centred on the outer ring n koszk masywny mosiężny prowadzony na zewnętrznym pierścieniu łożyska TN polyamid cage n koszyk poliamidowy P6 accuracy to ISO tollerance class 6 n klasa dokładności P6 wg tolerancji ISO (wyższa niż normalna P0) P5 accuracy to ISO tollerance class 5 n klasa dokładności P5 wg tolerancji ISO ( wyższa niż P6) C0 standard clearance (not mentioned/marked on bearing) n luz promieniowy normalny , nie oznacza się na łożyskach C2 radial clearance less the normal n luz promieniowy mniejszy od luzu normalnego -C0 C3 radial clearance greater than normal n luz promieniowy większy od luzu normalnego -C0 C4 radial clearance greater than C3 n luz promieniowy większy od luzu C3 P63 accuracy to ISO class P6 and clearance C3 n łożysko w klasie dokładności P6 z luzem promieniowym C3 FŁT Deep groove ball bearings 7

https://www.pdf-archive.com/2017/01/21/katalog2015/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

CZAJKA DRZWI KATALOG 2014 95%

Wykonane w proporcjach, które podkreślają masywny charakter.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/14/czajka-drzwi-katalog-2014/

14/11/2013 www.pdf-archive.com