Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 February at 19:41 - Around 75000 files indexed.


Show results per page

Results for «mat1120»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

MAT1120 Linear Algebra 100%

MAT1120 - Linear Algebra Teodor Spæren September 2015 1 Oppgave 1 Er gitt matrisen    P =   1.0 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0 0 0.65 0.5 0 0 0.35 0 0 0 0 1.0       Skal beregne P k for k ∈ {2, 3, 4, 40, 80} og angi hva sannsynligheten er for at systemet g˚ ar fra tilstand s4 til s2 i løpet av henholdsvis 2, 3, 4, 40 og 80 tidsskritt.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/mat1120-linear-algebra/

16/09/2015 www.pdf-archive.com