Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «matematyczna»:


Total: 7 results - 0.015 seconds

zbior zadan AM II odpowiedzi 100%

Rozdział 1 Odpowiedzi do zadań Zadanie 1.1.1 a) 13 abc(a2 + b2 + c2 ) b) 3 ln 2 Zadanie 1.1.2 a) 1 48 b) π 2 −8 16 c) 11 d) 0, 01 e) 40 3 f ) − 18 + ln √ g) 2 7 192 Zadanie 1.1.3 πR 2 a) 4π 5 R 15 b) 4π 5 a 15 c) h) 4π 3 a bc 15 i) 3π 8 j) 32π d) π 10 e) π 6 f ) 89 a2 k) 16 π 3 l) 1 π 10 m) 2π ( 3 g) π4 h2 R2 √ 2 − 1) n) √ 8 2π 35 Zadanie 1.1.4 a) 3 b) 55 6 c) πa3 6 d) 2πa3 g) 4πa h) R3 −r3 π 3 i) 16 πR6 3 j) m) 8π 3 n) 4π o) 45 Zadanie 1.2.1 √ a) 5 ln 2 b) arctg √ 2 2 3 (b 3 g) 2πa3 f) − a3 ) √ 10 1 (5a3 12 + a) e) 16π 3 f) k) 4π 3 l) 38 π(2 3 − √ 2) 32 3 r) 43 π p) π √ √ c) 23 (5 5 − 2 2) d) 24 h) 2π + 2 i) 1 1 (π 2 16 e) 0 + 12π − 8 ln 2) Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 2 Zadanie 1.2.2 a) √ b) 13 a3 (3π + 2 2) √ a2 + b2 (2πa2 + 38 π 3 b2 ) c) Zadanie 1.2.3 a) 21 π 4 b) 8 c) 5 d) √ 3 √ e) 2a2 + b2 Zadanie 1.2.4 √ a) 3π 2 (e 4 3 π + 3e 4 − 4) b) 2π Zadanie 1.2.5 a) 0 b) 0 e) 0 f) − c) − 4 3 17 24 d) π 4 − 2 3 h) − π g) 2 Zadanie 1.2.6 b) − πa2 a) 1 c) 1 35 d) 13 e) 4 f) 0 Zadanie 1.2.7 a) 10 d) − 4 3 b) πR4 2 e) π 2 − 4 3 c) − 1 3 f) − 1 5 e 15 + 61 e2 − 2e + Zadanie 1.2.8 a) − d) 3 2 3 2 b) 63 c) − e) 1 f) √ 1 2 2+1 Zadanie 1.3.1 √ a) 3 3 a 2 b) 16 √ c) 54 14 d) 28 3 Zadanie 1.3.2 a) 0 b) 43 πR4 c) ah(4a + πh) d) 30π 2 5 √ 3− 2 3 √ 2 d) 16 143 √ 2 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 3 Zadanie 1.3.3 √ a) 2 2πp2 b) √ 2π ( 3 c) 2R2 8 − 1) π 2 −1 √ d) 83 π(2 2 − 1) Zadanie 1.3.4 1 60 + d) − π 4 a) π 3·28 b) 70 3 − 32 π e) 38 π 15 c) 0 f) − 94 15 Zadanie 1.3.5 a) 1 kR2 (16R 24 + 3πk) b) 12 πa5 5 c) 1 Zadanie 1.3.6 a) − 18 πR6 b) − πa2 c) 0 Zadanie 1.4.1 a) grad F = [x2 − 2yz, y 2 − 2xz, z 2 − 2xy] h c) grad F = 1 − 1 y + yz , yx2 + xz , − xy z2 i b) grad F = [x, y, z] d) grad F = h i y , −x , 1 x2 +y 2 x2 +y 2 e) grad F = [yz, xz, xy] Zadanie 1.4.2 ~ = −1, rot W ~ = ~k a) div W ~ = 2z, rot W ~ = −2(x + y)~k b) div W ~ = 0, rot W ~ =0 c) div W ~ = 2 , rot W ~ =0 d) div W r ~ = − 1 y 2 − 2zy − 2xz, rot W ~ = y 2~i + z 2~j + xy~k e) div W 2 ~ = 2x + y + xz + 1, rot W ~ = −xy~i + ~j + (yz − x)~k f ) div W Zadanie 1.4.3 a) u(x, y) = xey − 2y 2 + C, C ∈ R c) nie e) nie √ g) u(x, y) = x2 + y 2 + C, C ∈ R i) nie k) u(x, y, z) = x2 y + xz 2 + sin πz + C, C ∈ R b) u(x, y) = xexy + C, C ∈ R d) nie f ) u(x, y) = x2 + 2xy + y 3 + C, C ∈ R h) u(x, y, z) = x3 + x2 yz + y 2 + z 2 + 2z + C, C ∈ R j) u(x, y, z) = 14 (x4 + y 4 + z 4 ) − 5xyz + C, C ∈ R l) u(x, y, z) = xy + xz + yz + C, C ∈ R Zbiór zadań - Analiza matematyczna II Zadanie 1.4.4 a) 96π + 256 3 b) 0 c) 5π e) − 2π f ) 4π d) 48π Zadanie 1.4.5 a) 4πR2 H b) − 4π Zadanie 1.4.6 a) − 74 b) − π c) 24a3 c) πR2 Zadanie 2.1.1 a) zbieżny d) zbieżny g) zbieżny b) zbieżny e) rozbieżny h) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny Zadanie 2.1.2 a) 1 e2 −1 b) − 2 3 d) 23 4 g) 1 2 e) − ln 3 √ h) 1 − 2 c) 1 4 f) 1 2 sin 1 i) 1 Zadanie 2.1.3 a) spełnia d) spełnia g) spełnia b) spełnia e) spełnia h) nie spełnia c) spełnia f ) spełnia i) spełnia Zadanie 2.1.5 a) rozbieżny d) zbieżny g) rozbieżny j) zbieżny m) rozbieżny p) rozbieżny s) zbieżny v) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) rozbieżny k) rozbieżny n) zbieżny q) zbieżny t) zbieżny c) rozbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny l) rozbieżny o) rozbieżny r) rozbieżny u) rozbieżny 4 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 5 Zadanie 2.1.6 a) rozbieżny d) rozbieżny g) zbieżny j) zbieżny m) zbieżny p) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) zbieżny k) zbieżny n) rozbieżny q) zbieżny c) rozbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny l) zbieżny o) rozbieżny r) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) rozbieżny k) rozbieżny n) rozbieżny r) zbieżny u) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny i) zbieżny l) zbieżny o) rozbieżny s) zbieżny v) zbieżny Zadanie 2.1.7 a) rozbieżny d) zbieżny g) rozbieżny j) zbieżny m) zbieżny p) zbieżny t) zbieżny Zadanie 2.1.8 a) zbieżny d) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny Zadanie 2.1.9 a) zbieżny bezwzględnie d) zbieżny bezwzględnie g) zbieżny bezwzględnie j) zbieżny warunkowo m) zbieżny warunkowo p) zbieżny bezwzględnie t) zbieżny bezwzględnie b) zbieżny warunkowo e) zbieżny warunkowo h) zbieżny bezwzględnie k) zbieżny bezwzględnie n) rozbieżny r) zbieżny bezwzględnie u) rozbieżny c) zbieżny warunkowo f ) zbieżny warunkowo i) zbieżny bezwzględnie l) rozbieżny o) zbieżny bezwzględnie s) zbieżny warunkowo v) zbieżny bezwzględnie

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-am-ii-odpowiedzi/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 94%

ZBIÓR ZADAŃ ANALIZA MATEMATYCZNA II dr Barbara Wikieł, doc.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 93%

A 2 2 60 120 4,00 Analiza matematyczna 1.1 A 2 2 60 180 8,00 Egzamin Analiza matematyczna 1.1A Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

Kolokwium 2 Am1 WZÓR 73%

Analiza matematyczna I 1 2 3 4 5 Zad.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/14/kolokwium-2-am1-wz-r/

14/01/2015 www.pdf-archive.com

Plan zajęć KrDzFR 2015 16 73%

[2008], „Analiza matematyczna w zadaniach część I”, wydanie 29, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/plan-zaj-krdzfr-2015-16/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(11) Maj 50%

Nie uważam, że do pisania dodatków i programowania w ogóle potrzebna jest skomplikowana wiedza matematyczna, bardziej chodzi mi o analityczny sposób podejścia do problemów.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-11-maj/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

WEL Analiza Matematyczna II 35%

ANALIZA MATEMATYCZNA II (Analiza wektorowa) A.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/22/wel-analiza-matematyczna-ii/

22/03/2015 www.pdf-archive.com