Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mematuhi»:


Total: 13 results - 0.012 seconds

Template Bangunan 100%

JABATAN BANGUNAN PBT SENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERKARA-PERKARA YANG DISEMAK ADA/TIADA CATATAN SELARAS KEPERLUAN JABATAN/AGENSI Garisan Bangunan hendaklah ditunjukkan di atas pelan tapak Jarak di antara bangunan-bangunan hendaklah mematuhi garispanduan Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan dan UBBL Jarak bangunan ke sempadan lot hendaklah mematuhi garispanduan Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan Saiz, susunan, lebar laluan, tempat pusing, lerengan dan kedudukan tempat letak kenderaan hendaklah mematuhi garispanduan Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan sedia ada Beranda hendaklah disediakan dan kelebaran hendaklah mengikut garis panduan PBT bagi sepanjang hadapan bangunan dari simpang jalan di simpang jalan-jalan dan lorong belakang / lorong tepi jika berkenaan Ruang Rekreasi Awam hendaklah selaras garis panduan PBT Garis panduan mengenai pemajuan di kawasan bukit atau lereng bukit hendaklah dipatuhi sekiranya terlibat Pusat pembuangan sampah hendaklah disediakan mengikut garispanduan Pihak Berkuasa Tempatan Kemudahan untuk orang kurang upaya hendaklah disediakan dan mematuhi peruntukan undang-undang Alas tidak boleh mengunjur melebihi daripada sempadan lot / lorong tepi / lorong belakang / jalan-jalan / jalan susur Cadangan setiap bangunan dengan jumlah unit hendaklah ditunjukkan di dalam pelan tapak Ruang letak kenderaan hendaklah disediakan mengikut garispanduan Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan sedia ada.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-bangunan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Mencipta Lagu Johor 87%

Dengan ini saya bersetuju untuk menyertai Pertandingan Mencipta Lagu Johor dan mematuhi segala syarat-syarat pertandingan yang ditetapkan serta tidak akan membuat sebarang tuntutan perbelanjaan bagi tujuan program ini.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-mencipta-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 75%

Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menggantikan Hadiah atau mana-mana komponen Hadiah sekiranya Pemenang terpilih gagal mematuhi mana-mana peraturan dan/atau undang-undang yang berkuat kuasa atas apa jua sebab.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

KARNIVAL KESEDARAN 73%

OBJEKTIF 1) Memupuk kesedaran yang mendalam kepada masyarakat setempat betapa pentingnya pengetahuan dalam mematuhi peraturan di atas jalan raya untuk mengurangkan risiko kemalangan 2) Membuka peluang kepada warga belia untuk memiliki lesen kenderaan di bawah skim Mylesen 3) Memberi maklumat dan info-info yang berkaitan pengangkutan, terutama semasa di jalan raya 4) Memudahkan masyarakat setempat memperbaharui lessen, dan membayar cukai serta saman menerusi kaunter bergerak (Mobil Sikap) yang akan disediakan 5) Merapatkan lagi hubungan sesama mereka dengan menyertai beberapa aktiviti masyarakat 6) Meningkatkan ekonomi usahawan-usahawan setempat untuk turut sama serta menjayakan aktivitiaktivi yang dijalankan LOKASI &

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/karnival-kesedaran/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

Borang BTGS 73%

Saya tidak mempunyai penyakit kronik/berisiko tinggi dan akan mematuhi semua arahan dan peraturan sepanjang mengikuti program ini serta mengakui segala maklumat yang diberikan adalah betul.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/04/borang-btgs/

04/04/2016 www.pdf-archive.com

KEM 67%

SAYA BERJANJI AKAN MEMATUHI SEGALA SYARAT YANG DI TETAPKAN OLEH YAYASAN BANDARAYA JOHOR BAHRU (YBJB).

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/kem/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

Terma & Syarat Program Project Moments 66%

Dengan menyertai program ini, peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Terma dan Syarat, serta keputusan Penganjur.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/terma-syarat-program-project-moments/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

Rules & Regulation 64%

Pihak penganjur Berhak membatalkan penyertaan peserta yang tidak mematuhi etika pemakaian keselamatan yang ditetapkan.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/02/rules-regulation/

02/04/2014 www.pdf-archive.com

e book pembiayaan perniagaan MARA 61%

Jenis Kerja Jenis-jenis kerja kontrak meliputi semua kontrak binaan, perkhidmatan, bekalan dan elektrik yang mematuhi syariah.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/e-book-pembiayaan-perniagaan-mara/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Tradisional Kreatif Lagu Johor 60%

K/P POSISI Dengan ini saya bersetuju untuk menyertai Pertandingan Kumpulan Tradisional Kreatif Lagu Johor dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan serta tidak akan membuat sebarang tuntutan perbelanjaan bagi tujuan program ini.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-tradisional-kreatif-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Pop Lagu Johor 60%

K/P POSISI 2 3 4 5 6 7 8 • Dengan ini saya bersetuju untuk menyertai Pertandingan Kumpulan Pop Lagu Johor dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan serta tidak akan membuat sebarang tuntutan perbelanjaan bagi tujuan program ini.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-pop-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

anggaran-rt-pkpi 50%

(1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA;

https://www.pdf-archive.com/2017/12/09/anggaran-rt-pkpi/

09/12/2017 www.pdf-archive.com

Redbook pamphlet 11.08.09(Mal) 43%

Jika anda tidak mematuhi Arahan Polis tersebut, anda tidak boleh ditangkap.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/redbook-pamphlet-11-08-09-mal-pdf/

27/07/2016 www.pdf-archive.com