Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «metodou»:


Total: 9 results - 0.03 seconds

mav-lab1 100%

Kalibrace metodou reciprocity v poli kulové vlny ZADÁNÍ:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 75%

Druhotná alokace peněz probíhá na peněžním a kapitálovém trhu – zde se jedná o investory Endogenní teorie peněz = před poskytnutím úvěru není nutné, aby do banky někdo peníze donesl – (Wicksell a postkenynesiánci)-exogenní teorie nemá v souš.bank systému místo (peníze vznikají uvnitř systému nejsou dodávány z vnějšku CB) Riziko neplatičů – banka ztratí výši úvěru + úroky (ve velkém množství přerůstá v bank.krizi) Odepsání čistou metodou (viz 1.4) se u nás z daňových důvodů nedoporučuje a proto se odepisuje hrubou metodou, což znamená – odepsat poskytnutý úvěr do nákladů a rozpustit opravné položky do výnosů Opravné položky jsou ve výši rovné rozdílu účetní hodnoty a diskontované hodnoty peněžních toků za použití nové rizikové výnosnosti do splatnosti rovné součtu původní bezrizikové výnosnosti do splatnosti a zvýšené rizikové přirážky spojené s daným dlužníkem Zajišťovací nástroje = banky využívají možnosti zástavy hotovosti, záruky, převody nebo zástavy cenných papírů, movitých věcí atd.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 72%

Druhotná alokace peněz probíhá na peněžním a kapitálovém trhu – zde se jedná o investory Endogenní teorie peněz = před poskytnutím úvěru není nutné, aby do banky někdo peníze donesl – (Wicksell a postkenynesiánci)-exogenní teorie nemá v souš.bank systému místo (peníze vznikají uvnitř systému nejsou dodávány z vnějšku CB) Riziko neplatičů – banka ztratí výši úvěru + úroky (ve velkém množství přerůstá v bank.krizi) Odepsání čistou metodou (viz 1.4) se u nás z daňových důvodů nedoporučuje a proto se odepisuje hrubou metodou, což znamená – odepsat poskytnutý úvěr do nákladů a rozpustit opravné položky do výnosů Opravné položky jsou ve výši rovné rozdílu účetní hodnoty (posk.částka+úrokyuhrazené splátky) a diskontované hodnoty peněžních toků za použití nové rizikové výnosnosti do splatnosti rovné součtu původní bezrizikové výnosnosti do splatnosti a zvýšené rizikové přirážky spojené s daným dlužníkem ∑( ∑( = ) ) Zajišťovací nástroje (podnikatel se musí podílet na případném neúspěchu podnikání svým majetkem) = banky využívají možnosti zástavy hotovosti, záruky, převody nebo zástavy cenných papírů, movitých věcí atd.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

ŠVP - Management obchodu a služeb - Tisk 54%

Ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a umí vyhotovit základní druhy písemností v normalizované úpravě.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/09/vp-management-obchodu-a-slu-eb-tisk/

09/12/2012 www.pdf-archive.com

nabijecka 53%

• Zjištění plného nabití akumulátoru na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového napětí) neboli metodou přírůstku (rozdílu) napětí -ΔU.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

Financi trhy 43%

1.1.4 Finanční aktiva a) Finanční aktiva oceňována v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo do ztráty (reálná hodnota) b) Finanční investice držené do splatnosti (naběhlá hodnota) c) úvěry a jiné pohledávky (nh) d) realizovatelná finanční aktiva (rh) Finanční závazky –oceňují naběhlou hodnotu metodou efektivní úrokové míry a)fin.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 42%

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ Finanční aktiva a) Finanční aktiva oceňována v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo do ztráty (reálná hodnota) b) Finanční investice držené do splatnosti (naběhlá hodnota) c) úvěry a jiné pohledávky (nh) d) realizovatelná finanční aktiva (rh) Finanční závazky –oceňují naběhlou hodnotu metodou efektivní úrokové míry a)fin.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

SRS20-29 26%

Jakou metodou to lze provést, bude předmětem některého z příštích pokračování.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 20%

Je to analogie jednoduchého mechanického systému sestávajícího ze závaží na pružinì, u kterého mùžeme rezonanèní frekvenci (která je ovšem v tomto pøípadì pouze jedna) vypoèíst metodou mechanické nebo elektromechanické analogie.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com