Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «metodyka»:


Total: 9 results - 0.012 seconds

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 100%

2018 9:00-13:00 13:00 – 16:45 Nazwa przedmiotu Prowadzący Trudności dydaktyczno-wychowawcze wieku szkolnego (5) Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej(5) Seminarium dyplomowe (5) Instytucjonalne wymiar terapii pedagogicznej (5) Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi (5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Zaburzenia społeczno-emocjonalne(5) (5) dr Ewa Korzeniewska Metodyka zajęć dla dzieci dyslektycznych(5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy (5) Konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów dla osób z zaburzeniami złożonymi (5) Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

A 405 10 2013 F 1 87%

próbki dostarczone przez Zleceniodawcę (A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/a-405-10-2013-f-1/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

ciąga 53%

Nauki o zarządzaniu zajmują się powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem oraz współdziałaniem organizacji gospodarczych Metodą naukową nazywa się zorganizowane, systematyczne, zobiektywizowane, racjonalne i uporządkowane działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia postawionego celu Metodyka:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

''Inka 1946'' Natalii Korynckiej-Gruz 47%

Cała metodyka ubeków przypomina to, o czym pisał George Orwell w powieści “Rok 1984”.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/inka-1946-natalii-korynckiej-gruz/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Nankin - chiński Wołyń. Filmowe wizje masakry 34%

Pewne jest tylko to, że ideologia i metodyka Stepana Bandery nie odeszły jeszcze w zapomnienie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nankin-chi-ski-wo-y-filmowe-wizje-masakry/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Siec 31%

PRZYCZYNY WYBORU DZIAŁAŃ I METODYKA a/ Budowa infrastruktury jest niezbędna do funkcjonowania całej struktury S118, fundamentem infrastruktury są oryginalne formy dotarcia do organizacji obywatelskich i obywatela, interaktywny charakter wielu elementów infrastruktury może budzić u odbiorcy chęć zainteresowania się tematem a to może przełożyć się na większe zaangażowanie odbiorców w działania na rzecz partycypacji.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 29%

Metodyka:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com