Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «metropolitalnych»:


Total: 2 results - 0.003 seconds

Bydgoszcz2 100%

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje Szanowna Komisja przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia związków metropolitalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 99%

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia związków metropolitalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

31/07/2015 www.pdf-archive.com