Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «miast»:


Total: 35 results - 0.039 seconds

Bydgoszcz2 100%

wprowadzono mechanizm ustawowy dotyczący wyłącznie dwóch miast – Bydgoszczy i Torunia.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 99%

wprowadzono mechanizm ustawowy dotyczący wyłącznie dwóch miast – Bydgoszczy i Torunia.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Londyn 92%

jest także największym miastem Unii Europejskiej i jednym z większych miast świata zarówno w skali samego miasta, jak i aglomeracji.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 91%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

NN 9 88%

Modlitwa do bogów I Wielkie Wykopaliska Nr 9 Nie od dziś wiadomo, że głównym napędem wzrostu zamożności miast i ich ludności, jest handel i turystyka.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/10/nn-9/

10/10/2012 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 86%

Chcąc zorientować się w stanie posiadania nowej prowincji, Prusacy już w maju 1793 roku rozesłali do wszystkich miast szczegółowy kwestionariusz zwany Indagandą.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 69%

W epoce archaicznej w Grecji ostatecznie ukształtowała się forma ustrojowa miastapaństwa (polis) Kształtowanie się pojęcia polis było związane z powstawaniem i rozwojem miast po okresie wieków ciemnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

cv (9) 69%

zwiedzanie największych miast Polski,poznawanie ich historii Piłka nożna:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

Filmy promocyjne - widzisz to 69%

Coraz popularniejsze w Polsce staje się promowanie miast, województw czy regionów turystycznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/15/filmy-promocyjne-widzisz-to/

15/04/2015 www.pdf-archive.com

2015 STMiG COOPER 1 69%

STMiG – TEST COOPERA VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/08/2015-stmig-cooper-1/

08/06/2015 www.pdf-archive.com

2015 STMiG SPRAWOZDANIE 1 69%

STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/08/2015-stmig-sprawozdanie-1/

08/06/2015 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 4) 69%

Przyimki B bez - yoz beze - Fej C celem - yoknis chyba - zry D dla - ba do - ui dookoła - yoy dzięki - $ray dziela - #d G gwoli – Zr$ J jako - YY K k - #iz koło - Hey krom – Uli# ku – Za$ L lada – Fas$ M miast - Hu miasto - Hu# między – Me$z mimo - Ryzr N na - #$ na czele - P$-weley na kształt – P$-yoza# na rzecz – P$-Va na zewnątrz – P$-zo nad - Vay nade - Yav naokoło – kok# naprzeciw – Yog$ naprzeciwko – Ze$p niby - zriy niczym – He$ nieopodal – Hahahe# O o - we obok – Leo$ od - yoyozr ode – yuza$ odnośnie - opelo odnośnie do – opelo-sasas około - kolzri oprócz - zoh P po - miezi pod - $$z pod wezwaniem - $$z-lehis podczas – Yok$$z pode - Wolo podle - Woie pomiędzy - Xiz pomimo – Mixo$ ponad - Rozuza poniżej - Haloz poprzez - Rozni pośród – zroy$ powyżej - $#X

https://www.pdf-archive.com/2016/07/30/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-4/

30/07/2016 www.pdf-archive.com

Hotele 67%

W programie wycieczki zwiedzanie baśniowego świata białych, wapiennych tarasów i wodospadów w Pamukkale oraz antycznego miasta Efez - jednego z najlepiej zachowanych miast starożytnych w rejonie Morza Śródziemnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/05/hotele/

05/10/2015 www.pdf-archive.com

VII MT Puchar Słonecznej Tłoczni w Starym Sączu 66%

Jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyska³o prawa miejskie w XIII w.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/03/vii-mt-puchar-s-onecznej-t-oczni-w-starym-s-czu/

03/01/2017 www.pdf-archive.com

MEDLINE 2011 PROGRAM REGULAMIN 64%

Tendencja ta stymulowana ciekawymi projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, programem nauki tej ważnej dziedziny w szkołach, przepisami BHP oraz przychylnością w realizacji tych programów, manifestowaną przez władze miast, gmin i powiatów, szefów służb bezpieczeństwa tak ważnych jak Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna i pełne gotowości do pracy jednostki ochotnicze w postaci OSP, WOPR, PCK - jest wspaniałym bodźcem do pracy dla ratowników skupionych w SKSR Międzyrzecz.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/25/medline-2011-program-regulamin/

25/08/2011 www.pdf-archive.com

2017-05-27 - VI. Dzg. Begegnungen - Flyer (1) 64%

Gdańszczan to po prostu rodacy z Gdańskich miast i okręgòw plus potomkowie i wieloletni przyjaciele Gdańska.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/17/2017-05-27-vi-dzg-begegnungen-flyer-1/

17/09/2016 www.pdf-archive.com

xii 2013 63%

Wyprawa była okazją do zwiedzenia wielu pięknych miast oraz uroczych miejscowości europejskich.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/xii-2013/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 60%

Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa My, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, reprezentujący wiele środowisk i organizacji, połączeni wspólnymi wartościami oraz troską o dobro Polski, pragniemy wziąć odpowiedzialność za harmonijny rozwój naszych „małych Ojczyzn”.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

folder-salzburg 59%

Ono jest najpiękniejsze i najmniejsze ze wszystkich miast o światowej renomie, ale posiada ducha prawdziwej metropolii.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-salzburg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

katalog lato18 52%

Nessebar będąc jednym z  najstarszych miast w  Europie, jest równocześnie rezerwatem architektonicznym i archeologicznym, wpisanym na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/08/katalog-lato18/

08/02/2018 www.pdf-archive.com

brd 51%

mi##dzyw#z%oweggo (nie segmeentu) Tablica T 9.1 LISTA NAJBARDZIE N EJ NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC M NA SIECI S DROGO OWEJ MIAST TA POD WZG GL*DEM ZE(STWA RU UCHU ROWEROWEGO (2006-2008) ( BEZPIECZ Lp.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

Beton1 48%

Podobnych nie spotkamy w większości Polskich miast.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

Browar Konin 47%

W średniowieczu rozwój gospodarczy miast powodował,że czerpały one coraz większe zyski z produkcji piwa:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 47%

Odbyło się także spotkanie dotyczące Funduszy wspierających stowarzyszenia (dotacje rządowe, unijne itp.), spotkanie z  Prezyden- tem Miasta Chorzów oraz spotkanie z  samorządowcami z  miast z  okręgu 31.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(12) Czerwiec 46%

Czytelników mamy w różnym wieku, ale 99% na pewno miało styczność z tym językiem obcym, gdyż w większości miast, jego nauka zaczyna się już na poziomie „zerówki”.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-12-czerwiec/

15/04/2016 www.pdf-archive.com