PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 September at 17:36 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «miejscowo»:


Total: 4 results - 0.02 seconds

REGULAMIN 100%

Rozstrzyganie sporów • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 72%

Pozwany podniósł także, że tutejszy Sąd jest niewłaściwy miejscowo (art.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

ZEKHK2310s000 61%

Cytuję –„gdyby Sąd miejscowo właściwy miał uchylać się od rozpoznania spraw za każdym razem, gdy rozstrzygana jest ważna lokalnie sprawa z udziałem osób pełniących funkcje publiczne w miejscowej społeczności, występujących w roli oskarżonych, to autorytet wymiaru sprawiedliwości zostałby znacząco obniżony.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/23/zekhk2310s000/

23/10/2014 www.pdf-archive.com

O hipisie, nerdzie i kradzieży pierwszego miliona 60%

Wedle obiegowej opinii, jednostki z zaburzeniami autystycznymi mają miejscowo zablokowane (lub wręcz zredukowane liczebnie!) neurony odpowiedzialne za zdolność do empatii.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/29/o-hipisie-nerdzie-i-kradziey-pierwszego-miliona/

29/11/2018 www.pdf-archive.com