Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mierze»:


Total: 26 results - 0.028 seconds

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 100%

Zapewne nie bez znaczenia jest to, że polska opinia publiczna zapoznała się z liberalizmem w głównej mierze za pośrednictwem prawicowych publicystów lub działaczy politycznych takich jak Janusz Korwin-Mikke czy Stanisław Michalkiewicz.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

internet-ciekawostki 79%

W dużej mierze jest to zasługa rozpowszechnienia się urządzeń mobilnych wyposażonych w dobrej jakości aparaty cyfrowe.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/internet-ciekawostki/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

Jezus do dusz2 69%

Kiedy posiadasz własne zasoby, nawet w niewielkiej mierze lub jeśli to ich szukasz, jesteś w zwykłym wymiarze i idziesz za ziemskim, naturalnym biegiem wydarzeń, w który często interweniuje Szatan.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/24/jezus-do-dusz2/

24/09/2017 www.pdf-archive.com

Elfen Lied. Jak ofiary stają się katami 69%

To, jakimi ludźmi będziemy, w dużej mierze zależy od naszych doświadczeń życiowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/elfen-lied-jak-ofiary-staj-si-katami/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 67%

Dlatego też w patrzeniu na sport nie powinno nikogo dziwić, że ciągle poszukuje się i doszukuje się wizji odstającej w znacznej mierze od rzeczywistości, przy czym wizja owa nie daje się oddzielić do stopnia decyzyjności.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

projekt 67%

Zamieszkują je w dużej mierze emerytowani górnicy i ich rodziny, pracownicy pobliskiej elektrociepłowni, a także pracownicy aktualnie działających hut, kopalń, czy korporacji zlokalizowanych na całym Śląsku.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 64%

Rzepliński „dostał medal w czasie pełnienia służby publicznej w Urzędzie, który zajmuje się w dużej mierze sprawami światopoglądowymi, które dotyczą różnego rozumienia wolności religijnej, wolności do religii i wolności od religii.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

ROMAN 13 ost 60%

„Bolesław Garboś, poeta, filozof, prawnik, uhonorowany najwyższymi odznaczeniami resortowymi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, swoją twórczość poetycką poświęcił w znacznej mierze promocji swojego miasta, Sandomierza.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/roman-13-ost/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(11) Maj 59%

Jutro Dzień Dziecka, święto wszystkich graczy, bo chyba każdy gracz w jakiejś mierze czuje się dzieckiem, prawda?

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-11-maj/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(12) Czerwiec 57%

• Jedni ludzie, dwa projekty – Cahir, Xentis, Salem – te trzy osoby to w głównej mierze motor napędowy Margonem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-12-czerwiec/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(17) Grudzień 54%

Pewnie w jakiejś mierze tak.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-17-grudzie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 51%

Podobnie jak w latach poprzednich, spadek wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w największej mierze wynikał z obniżenia w okresie 2015-2016 wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej (z 8,1% do 6,7%).

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

PSYCHOLOGIA opracowanie 50%

Natomiast w przypadku osobowości zaburzonej energia psychiczna jest w przeważającej mierze kierowana do id albo superego - a ego nie jest w stanie kontrolować dominującej struktury.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/22/psychologia-opracowanie/

22/01/2012 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 50%

Szef sztabu generał Joffre, przyjął zasadę przejścia do natychmiastowej, bezwzględnej ofensywy, w głównej mierze na granicy z Niemcami.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Dylematy moralne w ''Elfen Lied'' - konspekt 46%

Z podanych wyżej argumentów wynika, że Dicloniusy rodzą się z pewnymi niepokojącymi tendencjami, ale to, w jakim stopniu te tendencje się rozwiną, w dużej mierze zależy od środowiska, okoliczności i doświadczeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/dylematy-moralne-w-elfen-lied-konspekt/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Miasto 39. Narodziny i obrona Starachowic-Wierzbnika 43%

10 września, kiedy Niemcy zajęli Starachowice-Wierzbnik, miasto było już w dużej mierze opustoszałe[5].

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/miasto-39-narodziny-i-obrona-starachowic-wierzbnika/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 43%

Komiks (a co za tym idzie - również jego adaptacja) w dużej mierze opiera się na wspomnieniach samego twórcy.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 43%

Chcę pokazać, że życiorys tego oprawcy w dużej mierze pokrywa się z tym, co współczesna nauka wie o jednostkach sadystycznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 41%

W dużej mierze myślę o ruchu narodowym i myślę o postaci Mosdorfa, który był jednym z przywódców ruchu narodowego przed wojną.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

AvPD. Podtyp schizoidii czy głęboka fobia społeczna 40%

Grande potwierdza, że osobowość unikająca w dużej mierze przypomina osobowość schizoidalną, wysuwa tezę, iż podobieństwa te ograniczają się niemal wyłącznie do symptomów behawioralnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/avpd-podtyp-schizoidii-czy-gboka-fobia-spoeczna/

17/04/2020 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 39%

Zdaniem Sądu, twierdzenia stron w dużej mierze odzwierciedlały strategię procesową pełnomocnika i miały na celu jedynie wzmocnienie argumentacji pozwu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com