Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 May at 07:37 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mieszkaniach»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 100%

 budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110  budynki o dwóch mieszkaniach - 1121  budynki o trzech i więcej mieszkaniach - 1122  budynki zbiorowego zamieszkania - 1130  budynki hoteli - 1211  budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe - 1212  budynki biurowe - 1220  budynki handlowo-usługowe - 1230  budynki łączności, dworców i terminali - 1241  budynki garaży - 1242  budynki przemysłowe - 1251  zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252  ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261  budynki muzeów i bibliotek - 1262  budynki szkół i instytucji badawczych - 1263  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - 1264  budynki kultury fizycznej - 1265  budynki gospodarstw rolnych - 1271  budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych - 1272  obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte  indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome,  archeologiczne dobra kultury - 1273  pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - 1274 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku(FSB)lub(IFS):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

domy-w-ustroniu-oferta 80%

Ściany i podłogi w mieszkaniach do wykończenia we własnym zakresie Wykończenie lokali mieszkalnych nie obejmuje:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/10/domy-w-ustroniu-oferta/

10/04/2013 www.pdf-archive.com

Katalog - 2018 - edycja 1 - www 69%

Postawiliśmy sobie za cel stworzyć drzwi, które sami bez wahania zamontowalibyśmy w naszych mieszkaniach.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/08/katalog-2018-edycja-1-www/

08/03/2018 www.pdf-archive.com

Dokument 47%

Natomiast starsi ludzie woleli umrzeć w swoich mieszkaniach, gdzie nikt nie zobaczy ich śmierci, bo śmierć była najbrzydszą oznaką starości, której tak bardzo się wstydzili.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/12/dokument/

12/02/2017 www.pdf-archive.com