Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mikroplast»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT 100%

medlemsforslag om at mindske plastaffald i Norden, sagsnr A 1700 Brancheforeningen SPT har modtaget Nordisk Råds udkast til et forslag om et nordisk forbud af mikroplast i kosmetik og skal i den forbindelse takke for muligheden for at fremsende kommentarer.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/23/h-ringssvar-sagsnr-a-1700-brancheforeningen-spt/

23/01/2017 www.pdf-archive.com