Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ministarstvo»:


Total: 10 results - 0.006 seconds

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 100%

Saglasnost o osnivanju i početku rada Privatne ustanove „Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona, broj 10/1-38-7235/08 od 10.03.2009.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Izvestaj Aktivnosti Udruzenja 85%

Ministarstvo omladine i sporta • Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine • Ministarstvo zdravlja • Gradski sekretarijat za sport i omladinu • BCIF - Aktivne zajednice U narednom periodu očekujemo rezultate konkursa i u zavisnosti od toga realizovaćemo planirane projekte i aktivnosti.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/izvestaj-aktivnosti-udruzenja/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

statut 66%

2 Djeiji vrtii Zipka je pravna osoba upisana u sudski registar koji se vodi kod Trgovadkog suda u Varaidinu, u zajednidki elektroniiki upisnik ustanova predSkolskog odgoja koje vodi ministarstvo nadleino za obrazovanje te Ureda driavne uprave u Medimurskoj iupaniji.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Program stranke VOD 62%

OBAVEZNO USTROJITI MINISTARSTVO USELJENIŠTVA I DEMOGRAFSKE OBNOVE (u djelokrugu rada i ljudskih potencijala hrvatskog iseljeništva)     majkama s troje i više djece osigurati primanja u visini prosječne mjesečne plaće i sva prava iz radnog odnosa za svu djecu osigurati smještaj u vrtiću svim učenicima i studentima osigurati besplatno školovanje … 10.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/program-stranke-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

KR 1-2 2015 60%

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Primorsko-goranska županija – Odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Grad Rijeka – Odjel Gradske uprave za kulturu Broj 1-2, godište XX.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/20/kr-1-2-2015/

20/07/2015 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 59%

Marko Godeč, Ministarstvo titlova fotograf:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 46%

Planirane aktivnosti Lokalnog info centra za mlade Zadar kojeg je također financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih RH provedene su u roku uz pozitivne rezultate.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 45%

Organizator Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Pokrovitelj Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske Supokrovitelj Karlovačka županija i Grad Karlovac Organizacijski odbor Đuro Dečak, general pukovnik u miru, predsjednik UDVDR RH Stjepan Bene, predsjednik Podružnice Karlovačke županije Ivan Vučić, župan Karlovačke županije Damir Jelić, gradonačelnik Grada karlovca Provedbeni odbor Zvonko Marić, predesjednik provedbenog Odbora natjecanja Stjepan Bene, zamjenik predesjed.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 44%

Rad CISa podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a omogućuju sponzori.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

02 35%

Govore}i o fiskalizaciji Gruji~i} je naveo da je Ministarstvo finansija stvarnu cijenu fiskalne kase od 100 maraka preuveli~alo na 1.000 maraka i na taj na~in "vlasnicima firmi koje se bave prodajom fiskalnih kasa a koje su bliske vlasti SNSD-a"

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com