Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «misak»:


Total: 2 results - 0.01 seconds

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 100%

Bu dönüşüm misak Anayasa’ya geçişi vurgular  1909 Anayasa değişikliklerinde göze çarpan en önemli yönlerden biri, bu değişikliklerin Padişahın yetkilerini klasik parlamenter sistemde devlet başkanlarına tanınan simgesel yetkiler düzeyine indirmesi ve Meclis-i Mebusan’ın yetkilerini artırmasıdır.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com