Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 16:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «miten»:


Total: 18 results - 0.031 seconds

Portfolio Jani Tynninen 100%

    ”Miten  sä  keksitkin  aina  noita  juZuja  ja  ideoita!?”      –  Kaikki  ystäväni     ”Miten  sä  saatkin  noi  kaikki  lauseet  kuulostamaan  niin  hyviltä  ja  fiksuilta?”      –  Opiskelijakaverini  tehdessämme  ryhmäten2ä   3   Prin>mainoskampanja  Adidakselle     Brief:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/portfolio-jani-tynninen/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

gradu05188 90%

Tästä tutkimussuunnasta keskeinen keskustelukumppani on Norman Fairclough ja hänen kirjansa Miten media puhuu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/21/gradu05188/

21/03/2017 www.pdf-archive.com

suvi koivu 88%

- 13:30 Miten kääntyy enkeliääni Jeff Buckleyn tarina valkokankaalle?

https://www.pdf-archive.com/2012/09/24/suvi-koivu/

24/09/2012 www.pdf-archive.com

Kysely4 87%

Vastaa miten juuri nyt tuntuu asioiden olleen.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/kysely4/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

inttivinkit-v.2 86%

Ensimmäinen päivä - Tutki etukäteen minne olet menossa ja miten hoidat itsesi paikalle.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/inttivinkit-v-2/

01/07/2016 www.pdf-archive.com

hybridiremontti 78%

 Hybridiremontti Miten hybridiremontti eroaa perinteisestä putkiremontista Perinteisessä putkiremontissa vanhat viemäriputket ja vesijohdot kaivetaan esille talon rakenteista ja ne uusitaan nykyisille paikoilleen.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/hybridiremontti/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

hampaatkuntoon fi 78%

Alla olevassa kuvassa nähdään miten kirurgi voi valita saman pituiselle implantille kolmen eri kiillotetun kaulaosasta asiakkaalleen sen juuri ainoan oikean korkeuden.

https://www.pdf-archive.com/2018/06/07/hampaatkuntoonfi/

07/06/2018 www.pdf-archive.com

Työväenliikkeen ratkaisun hetket 76%

Miten ay-liike käpertyi itseensä, sisäisiin valtataisteluihin ja kadotti kosketuspintansa luokkasotaan – tukahdutti työväenluokan kapinan?

https://www.pdf-archive.com/2015/11/10/tyov-enliikkeen-ratkaisun-hetket/

10/11/2015 www.pdf-archive.com

Finnisch Top 88 Vokabel 75%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 ich minä du sinä er hän sie (Einzahl) hän es se wir me ihr te sie (Mehrzahl) he was mitä wer kuka wo missä warum miksi wie miten welches joka wann milloin dann sitten wenn jos wirklich todella aber mutta weil koska nicht ei dieses tämä das että alle kaikki oder tai www.pinhok.com 26 - 50 und ja wissen tietää denken ajatella kommen tulla legen laittaa nehmen ottaa finden löytää zuhören kuunnella arbeiten työskennellä sprechen puhua geben antaa mögen tykätä helfen auttaa lieben rakastaa telefonieren soittaa warten odottaa 0 nolla 1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan www.pinhok.com 51 - 75 9 yhdeksän 10 kymmenen 11 yksitoista 12 kaksitoista 13 kolmetoista 14 neljätoista 15 viisitoista 16 kuusitoista 17 seitsemäntoista 18 kahdeksantoista 19 yhdeksäntoista 20 kaksikymmentä neu uusi alt (nicht neu) vanha wenige harvat viele monet falsch väärä richtig oikea schlecht huono gut hyvä glücklich onnellinen kurz lyhyt lang pitkä klein (allgemein) pieni groß (allgemein) iso www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/finnisch-top-88-vokabel/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Finnish Top 88 Vocabularies 73%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 I minä you (singular) sinä he hän she hän it se we me you (plural) te they he what mitä who kuka where missä why miksi how miten which joka when milloin then sitten if jos really todella but mutta because koska not ei this tämä that että all kaikki or tai www.pinhok.com 26 - 50 and ja to know tietää to think ajatella to come tulla to put laittaa to take ottaa to find löytää to listen kuunnella to work työskennellä to talk puhua to give (somebody something) antaa to like tykätä to help auttaa to love rakastaa to call soittaa to wait odottaa 0 nolla 1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan www.pinhok.com 51 - 75 9 yhdeksän 10 kymmenen 11 yksitoista 12 kaksitoista 13 kolmetoista 14 neljätoista 15 viisitoista 16 kuusitoista 17 seitsemäntoista 18 kahdeksantoista 19 yhdeksäntoista 20 kaksikymmentä new uusi old (not new) vanha few harvat many monet wrong väärä correct oikea bad huono good hyvä happy onnellinen short (length) lyhyt long pitkä small pieni big iso www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/08/06/finnish-top-88-vocabularies/

06/08/2017 www.pdf-archive.com

521003 70%

Hakija Puoliso PERHESUHTEISSA, ASUMISESSA JA TALOUDELLISESSA TILANTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET EDELLISEN TOIMEENTULOTUKIPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN (tositteet muutoksista liitettävä mukaan) Perhesuhde Onko perhesuhteessanne tapahtunut muutoksia Asuminen Oletteko muuttanut toiseen asuntoon (liitteeksi vuokrasopimus tai muu selvitys) ei ei kyllä, minkälaisia mistä alkaen kyllä, mihin asunnoton, oleskeluosoite Onko asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärä muuttunut ei Oleskelu ulkomailla kyllä, miten Oletteko Te tai perheenjäsenenne oleskellut ulkomailla edellisen toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana ei kyllä, kuka missä ja milloin (lähtö- ja paluupäivämäärä) sekä matkaliput Tulot ja varallisuus Onko tuloissanne tapahtunut muutoksia ei kyllä, minkälaisia Onko omaisuudessanne ja varallisuudessanne tapahtunut muutoksia ei kyllä, seuraavia muutoksia Velat ja lainat Onko velka- ja lainatilanteessanne tapahtunut muutoksia Pankkitilit Onko pankkitileissänne tapahtunut muutoksia ei ei kyllä, seuraavia muutoksia kyllä, minkälaisia (liitteeksi esim.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/521003/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Inferno 2012 7 hexvessel-1 64%

Miten Suomessa asuminen on sitten vaikuttanut McNerneyn ajatuksiin musiikista ja elämästä ylipäätään?

https://www.pdf-archive.com/2012/09/24/inferno-2012-7-hexvessel-1/

24/09/2012 www.pdf-archive.com

Inferno 2012 6 herranen-3 63%

Halusin kyseenalaistaa sitä, miten helposti me hyväksytään ihmisyytemme.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/24/inferno-2012-6-herranen-3-1/

24/09/2012 www.pdf-archive.com

Con-Nuestros-Propios-Esfuerzos-reduced 60%

El talento y la inteligencia acumulados y desarrqllados, unido a1 espiritu de combatir en dificiles situaciones per­ miten enfrentar estas circunstancias e .

https://www.pdf-archive.com/2016/11/17/con-nuestros-propios-esfuerzos-reduced/

17/11/2016 www.pdf-archive.com

028SE1814L 55%

”Ihmiset seuraavat usein, miten tarkastajat käyttäytyvät.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/19/028se1814l/

19/12/2014 www.pdf-archive.com

espoonaurora net (1) 53%

Miten sivujesi eri sivut linkittyvät toisiinsa maksimoiden linkeistä saatavan voiman ympäri sivustoasi.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/espoonaurora-net-1/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Rooman tasavallan ajan lähteet 50%

Tämä taistelu oli roomalaisten riemuvoitto, ja osoitti lopullisesti miten paljon joustavampi ja kätevämpi roomalainen manipulusjärjestelmä oli makedonialaiseen falangiin verrattuna.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/15/rooman-tasavallan-ajan-l-hteet/

15/11/2017 www.pdf-archive.com