Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mjere»:


Total: 10 results - 0.012 seconds

Predavanje-10 100%

Sa druge stane, apsolutna tačnost svih dimenzija nije neophodna za ispravan rad- neke mjere ili oblici dozvoljavaju veću ili manju netačnost.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-10/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Teoretska pitanja.docx 90%

Tolerancije su dozvoljena propisana odstupanja dimenzija u kojima se mogu kretati duzinske mjere oblika.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-teoretska-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx 84%

Jedinica mjere hrapavosti je u (mikronima, milimetrima, milimikronima) 32.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-moodle-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-09 82%

Funkcionalne - mjere bitne za funkciju predmeta u nekom sklopu (F na slici ispod),  Nefunkcionalne - mjere koje (NF na slici ispod) nisu bitne za funkciju,  Pomoćne - kote informacionog karaktera, ne upotrebljavaju se u procesu proizvodnje i kontrole, izvode se iz drugih dimenzija na tehničkom crtežu, i pišu se u zagradama.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-09/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

basic ivana efos 2016 zavrs sveuc 63%

Otpad nije samo ekološki problem već predstavlja i gospodarski gubitak u području gospodarenja otpadom već se dugi niz godina provode aktivnosti i mjere koje pridonose približavanju zadanim strateškim ciljevima, no u nekim se dijelovima ti ciljevi ne provode očekivanom dinamikom ili postoje poteškoće u provedbi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Brosura PoveljaRaznolikostHrvatska 58%

Najmanje jednom godišnje izvještavati o provedbi politike raznolikosti i nediskriminacije uključujući mjere i interne postupke koje primjenjujemo kako bismo ostvarili ciljeve.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/brosura-poveljaraznolikosthrvatska/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 49%

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

02 36%

Ambasadori zemalja ~lanica Vije}a za implementaciju mira (PIC) u BiH ju~er su dali punu podr{ku visokom predstavniku da poduzme mjere koje smatra neophodnim da odr`i kontinuitet poslovanja "Elektroprenosa"

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

plur 2 26%

Sexy-atmosfera brzo raste kako se približavamo house muzici, do te mjere da imamo i sexy-house.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com