Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 May at 16:54 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mnisw»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 100%

 artykuł w czasopiśmie naukowym w języku obcym –– liczba punktów zgodnaz komunikatem MNiSW dotyczącym czasopism punktowanych;

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Funeralia Gniez-Ledn komunikat-1 91%

Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość opublikowania wyników swoich badań w czasopiśmie Anthropological Review, objętym listą MNiSW.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/12/funeralia-gniez-lednkomunikat-1/

12/03/2020 www.pdf-archive.com