Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mocnymi»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Systematyka związków nieorganicznychx 100%

1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi kwasami&mocnymi zasadami)4.obojętne(z niczym nie reagują)WŁ.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/systematyka-zwi-zk-w-nieorganicznychx/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

trolle 63%

Zwykle są to osoby będące trollami poglądowymi mocnymi, jednak ci zaprzyjaźniają się z osobami o poglądach podobnych do przybranych w celu trollingu.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/trolle/

25/08/2014 www.pdf-archive.com