Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «modlitw»:


Total: 3 results - 0.008 seconds

JanPawełII-AveCrux-MagnificatPL 100%

14 Błogosławieństwa i modlitw y Błogosławieństwa i modlitwy Medytacja nad Krzyżem Chrystusa „Ave Crux” opracowana w oparciu o teksty św.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/11/janpaweii-avecrux-magnificatpl/

11/04/2020 www.pdf-archive.com

statutlso 68%

Kim jest ministrant Budowa mszy świętej Nazwy i przeznaczenie naczyń liturgicznych Umiejętność wykonywania funkcji ministranckich Opanowanie pamięciowe modlitw liturgicznych Znajomość szat liturgicznych Znajomość głównych duszpasterzy diecezji bielsko-żywieckiej Znajomość przebiegu liturgii:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/02/statutlso/

02/11/2013 www.pdf-archive.com

Jezus do dusz2 58%

Całkowicie zdać się na Mnie nie oznacza walczyć, denerwować się i rozpaczać, a jednocześnie prosić Mnie niecierpliwie, bym to Ja po twojej myśli przemienił wzburzenie w modlitwę.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/24/jezus-do-dusz2/

24/09/2017 www.pdf-archive.com