Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «mokiniams»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

Dainavos Laikrastis 2014 100%

Rengdamasi pamokai mokytoja apgalvojo mokinių veiklą taip, kad būtų galimybė ir kalbėti, ir atpasakoti, ir skaityti (tiek mokytojai, tiek mokiniams), ir rašyti.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/dainavos-laikrastis-2014/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Standartizuotų testų analizė 71%

Ne visi uţdaviniai, kurie buvo pateikti teste buvo skirti 8 klasės mokiniams.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/standartizuot-test-analiz/

12/05/2016 www.pdf-archive.com