Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «monero»:


Total: 11 results - 0.018 seconds

monerori-ben-yu 100%

Monero 日本語解説シリーズ Monero Japanese Article Series 第 1 回:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/monerori-ben-yu/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

RingTumbler0.1 96%

places limit buy Xi monero for Yi bitcoin and / or limit sell Wi monero for Zi bitcoin each having a xed minimum time to cancel Ti • 1' possibly an option to automatically set your limits at current poloniex rate + F3% • 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/ringtumbler0-1/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Zero-to-Monero-First-Edition-v0-11-1 91%

Zero to Monero Privacy in the blockchain:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/01/zero-to-monero-first-edition-v0-11-1/

01/05/2018 www.pdf-archive.com

Zero-to-Monero-First-Edition-v0-11-2 91%

Zero to Monero Privacy in the blockchain:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/zero-to-monero-first-edition-v0-11-2/

03/05/2018 www.pdf-archive.com

CryptoNote exploit abclinuxu 89%

CryptoNote exploit aneb proč se musí body na Curve25519/Ed25519 validovat (pro Monero, ByteCoin...) Jak vyrobit $1M z čistého vzduchu limit_false • abclinux blog Soukromí kryptoměn ● Bitcoin – ● ledger je veřejný, každou transakci vidět CryptoNote měny (Monero, ByteCoin...) ● ring signatures, ringCT – ● „mixin“ mnoha výstupů (TXO), spending transakce neodkryje skutečný původní Pedersen commitment – skrývá, kolik se minulo (varianta homomorphic hiding) – máme n skrytých obnosů M1..Mn, ale umíme dokázat, že dávají správný součet Soukromí kryptoměn ● ZCASH – zkSNARK zero-knowledge proof protokol – používá homomorphic hiding na zakrytí skutečných hodnot v transakci – homomorphic hiding umožňuje operace jako lineární kombinace nad hodnotami – nad tím vším je „Knowledge of Coefficient Assumption“ protokol, kde se přes „blind polynomials“ počítají „Quadratic Architecture Programs“ – „commitment“ se utratí přes „nullifier“ Soukromí kryptoměn prakticky ● Bitcoin – ● mnoho free, komerčních i pro vlády určených nástrojů na sledování toků Monero – mnoho transakcí nemá žádný mixin (66% do 31.1.2017) – monerolink.com – dedukuje reálné výstupy (do 31.1.2017) – několik změn v samplingu TXO do mixinů ● uniform, triangular, „recent zone“ Soukromí kryptoměn prakticky ● Monero:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/14/cryptonote-exploit-abclinuxu/

14/02/2018 www.pdf-archive.com

ge fromfe writeup (RUS) 88%

ÐÅÇÞÌÅ UNPUBLISHED Ôóíêöèÿ ge_fromfe_frombytes_vartime Øåí Íîåçåð (Shen Noether)∗ Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Monero (Monero Research Lab) Àííîòàöèÿ Ìíîþ ðàññìàòðèâàåòñÿ ôóíêöèÿ ge_fromfe_frombytes_vartime, èñïîëüçóåìàÿ ñ ôóíêöèÿìè îáðàçîâ êëþ÷åé Monero.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/21/gefromfewriteup-rus/

21/04/2020 www.pdf-archive.com

CryptoMoji Crypto Currency Emojis 60%

With over 100 stickers including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar, Litecoin, Neo, Cardano, Dash, Monero, IOTA, Siacoin and STEEM we have the most vast crypto sticker library.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/cryptomojicryptocurrencyemojis/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

Weiss-Cryptocurrency-Ratings 54%

Cryptocurrency Name Symbol (A = excellent, B = good, C = fair, D = weak, E = very weak) January 24, 2018 Price (USD) 24-hr Change 7-Day Change 30-Day Change Market Cap (USD) Last Rating Change 3.64 2.35% -16.14% -3.29% 226.89M -- 0.2668 -2.71% -10.46% 48.75% 100.34M -- D+ GameCredits GAME D+ Gulden NLG C+ I/O Coin IOC 4.79 -2.68% 13.15% 40.55% 79.54M -- C Komodo KMD 6.20 -0.51% 9.90% -41.27% 603.19M -- C Lisk LSK 21.70 1.68% 3.10% 8.86% 2.45B -- C+ Litecoin LTC 178.12 -1.48% -5.60% -35.00% 9.43B -- D Matchpool GUP 0.5909 4.87% -0.01% -1.32% 40.71M -- D+ Megacoin MEC 0.0890 -11.25% -17.92% 4.46% 3.41M -- D+ Metaverse ETP ETP 2.46 0.73% -2.33% -3.78% 88.50M -- C Monero XMR 309.60 -4.21% -6.13% -12.58% 4.68B -- C- Namecoin NMC 3.89 2.91% -11.52% 12.98% 55.57M -- C NAV Coin NAV 2.73 0.45% -13.26% 15.56% 162.80M -- C Neblio NEBL 20.97 -4.66% -8.87% 219.04% 258.41M -- C+ NEM XEM 0.9352 -5.89% -9.81% -9.32% 8.17B -- B- NEO NEO 120.75 -2.25% -16.74% 103.75% 7.43B -- C Nexus NXS 5.30 -4.84% -4.03% 57.02% 282.58M -- D Novacoin NVC 5.42 -1.38% -9.74% -12.52% 10.42M -- C Nxt NXT 0.3385 -11.88% 19.59% -80.92% 337.56M -- C Peercoin PPC 4.92 -4.47% -6.73% 12.14% 112.82M -- C PIVX PIVX 11.86 29.20% 43.11% -0.47% 637.68M -- D PotCoin POT 0.2172 -1.33% -2.39% -29.43% 46.59M -- D+ Pura PURA 0.3538 -7.36% -8.72% -29.60% 58.55M -- C Qtum QTUM 41.66 -6.88% 4.01% -22.91% 2.79B -- D Quark QRK 0.0240 1.28% -1.80% 68.50% 5.50M -- C RaiBlocks XRB 14.05 -2.99% -4.52% 200.94% 1.78B -- C- ReddCoin RDD 0.0110 0.27% -0.05% -27.59% 305.73M -- C Ripple XRP 1.42 -5.26% 11.25% 28.72% 49.31B -- D Rise RISE 0.7834 -3.00% 12.88% 7.88% 85.11M -- Data as of January 23, 2018 Page 2 of 3 www.weissratings.com Weiss Cryptocurrency Ratings Independent.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/24/weiss-cryptocurrency-ratings-2/

24/01/2018 www.pdf-archive.com

Preview 50%

26 Augur 04 Bitcoin 28 Ark 06 Bitcoin Cash 30 Golem Network Token 08 Ethereum 32 Numeraire 10 Neo 34 Siacoin 12 Ripple 36 Bancor 14 Litecoin 38 Tezos 16 NEM 40 Correlation Table 18 DASH 41 Inflation Table 20 Iota 42 Volatility Table 22 Monero 43 Glossary 24 Zcash 45 Disclaimer 2 What is a Blockchain?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/preview/

01/09/2017 www.pdf-archive.com

Becoming Bitcoin Welcome Gift (1) 47%

Exchange - establishments that allow customers to trade digital currencies for other assets, such as conventional fiat money, or different digital currencies like Litecoin and Monero.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/11/becoming-bitcoin-welcome-gift-1/

11/04/2017 www.pdf-archive.com