Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «moralne»:


Total: 18 results - 0.076 seconds

Charles Bukowski - Listonosz 100%

Biuro Nadzorcze Los Angeles, Kalifornia Do wiadomości 1 stycznia 1970 Zarząd Poczt Stanów Zjednoczonych 742 ZASADY MORALNE PRACOWNIKÓW POCZTY - ETOS PRACY Wszyscy zatrudnieni zobowiązani są do przestrzegania zasad moralnych (patrz § 742 regulaminu pracy) określających postępowanie pracowników Poczty (patrz § 744 tego samego regulaminu pracy).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/charles-bukowski-listonosz/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 2 94%

Stoljeiadoveo do velikc socijalne i moralne bijede naroda.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-2/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 93%

normy prawne, moralne, obyczajowe, normy wew.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 83%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

report5 81%

Joanna Szczerbic, Hanna Skarżanka, Jadwiga Chojnacka, Jacek Bławut, Leon Niemczyk, Ryszard Kotys, Zofia Merle Wpisana w realia małej wioski rybackiej na Ziemiach Odzyskanych konfrontacja postaw pary kochających się, ale rywalizujących ze sobą o duchowe i moralne przywództwo we wsi ludzi:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/06/report5/

06/02/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 79%

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom konwentu oraz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

statut VOD 69%

   istupanjem člana iz stranke na temelju njegove pismene izjave brisanjem iz registra članova u slučaju smrti isključenjem iz članstva, ako član narušava ugled stranke ili svojim djelovanjem krši njen statut i program te etičke i moralne vrijednosti do kojih stranka drži Članak 15.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 8 63%

Da li je to danas uopie mogu6e u ovoj graevitoj svakodncrnrici, kada trdimo za svim i svacinl, pljesiemo primitivizmu, divimo se lakom bogaienju, ne mareii mnogo za moralne i etidke vrijednosti?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-8/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 57%

Mówi ona, że przez pojęcie przemocy domowej należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (Członek rodziny – osoba najbliższa a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 56%

Ovo se može svesti na moralne razloge, jer se ovde potencira ne odnos sadašnje genercije ljudi prema budućim generacijama, već odnos prema ostalim živim bićima i prirodi u celini.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

PSYCHOLOGIA opracowanie 56%

SUPEREGO odnosi się do takich zjawisk jak sumienie, zasady moralne, wartości.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/22/psychologia-opracowanie/

22/01/2012 www.pdf-archive.com

List otwarty 54%

Moralne i polityczne kreatury narzucane są w prasie i telewizji, literaturze i sztuce, w nauce i oświacie.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Dyktatura nietykalnych - Henryk Pająk 53%

Ameryka i cały świat jest uwikłany w problemy polityczne, ekonomicz­ ne, moralne i socjalne, które muszą rozwiązać Chrześcijanie.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/dyktatura-nietykalnych-henryk-paj-k/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

Dylematy moralne w ''Elfen Lied'' - konspekt 52%

Natalia Julia Nowak Dylematy moralne w “Elfen Lied” (konspekt) Uwaga!

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/dylematy-moralne-w-elfen-lied-konspekt/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 51%

Klauzula dobrych obyczajów, do których odsyła coraz częściej ustawodawca, dokonując zmian w przepisach prawnych, podobnie jak klauzula zasad współżycia społecznego, nakazuje dokonać oceny w świetle norm pozaprawnych, przy czym chodzi o normy moralne i obyczajowe, powszechnie akceptowane albo znajdujące szczególne uznanie w określonej sferze działań, na przykład w obrocie profesjonalnym, w określonej branży, w stosunkach z

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żoł. Wykl. 48%

Rozterki moralne Pierwsza przerwa w inwigilacji naszego bohatera nastąpiła w roku 1966 (czasy późnego Gomułki).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/s-u-y-w-bch-trafi-do-mo-wspiera-o-wykl/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Japoński punkt widzenia. Druga wojna światowa 48%

Ci, którzy przeżyli, do dziś miewają rozterki moralne.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/japo-ski-punkt-widzenia-druga-wojna-wiatowa/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 47%

Z jednej strony, konsekwencje wojny (moralne, materialne, gospodarcze i polityczne) wciąż są odczuwalne.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com