Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «musia»:


Total: 7 results - 0.022 seconds

Ubytovací poriadok 100%

Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch penziónu náhubok a musia byť vedené na vodítku.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 92%

Ak sa chyby jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 88%

V prípade udelenia štipendia musia byť vysokoškolský diplom a prehľad absolvovaných kurzov úradne overené.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 85%

Voľné izby musia byť obsadené do 18:00hod v deň dohodnutého príchodu.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

stanovisko ZMOS HSR SR 18.8. 2014 - kópia 66%

Ak má mať KC svoje opodstatnenie, musia byť značne doplnené jeho kompetencie a musí zastrešovať všetky povinné osoby.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/stanovisko-zmos-hsr-sr-18-8-2014-k-pia/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 54%

Naopak, v Banskobystrickom kraji sa bez práčky musia „chtiac či nechtiac“ zaobísť 3 % domácností.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

INNOWIERCA 50%

Jednak musia∏ przyznaç, ˝e w∏aÊnie to stanowi∏o o ich sile.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com