Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nacionalnosti»:


Total: 5 results - 0.013 seconds

26.07.2006 100%

^EKI] SANSKI MOST - Na osnovu DNA metode identifikovana su dva od 11 tijela koja su ekshumirana krajem marta iz prirodne jame Zve~arka u blizini Lu{ci Palanke, op}ina Sanski Most, i radi se o osobama bo{nja~ke nacionalnosti, izjavio je na~elnik Federalne komisije za tra`enje nestalih osoba Jasmin Odoba{i}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

11.09.2008 89%

INTERVJU Dejvid [vendiman, {ef Odjela za ratne zlo~ine Birat }emo slu~ajeve i na osnovu nacionalnosti Mi smo pro{li od Br~kog preko Banje Luke do Mostara i Sarajeva, i sva odgovorna udru`enja su skoro jednoglasno podr`ala na{ projekt Razgovarao:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 77%

godi{njice masakra nad 68 civila hrvatske nacionalnosti.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 60%

Dodu{e, niko od na{ih sagovornika srpske nacionalnosti nije nam se `alio da je `rtva nekih provokacija ili da se susre}e sa problemima kao {to su oni porodice Joli}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 36%

STATUT SAVEZA GRÜNDUNGSDOKUMENT Svjetski Savez Bošnjaka - SSB Weltbund der Bosniaken - SSB Svjetski Savez Bošnjaka [ SSB ] je demokratska i javna međunarodna organizacija osnovana od strane građana bošnjačke i drugih nacionalnosti zemalja sa područja Evrope, Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Australije.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com