Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 December at 14:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nadawania»:


Total: 5 results - 0.014 seconds

INSTRUKCJA-MT-3030 100%

● 8 kanałów PMR + 69 kanałów LPD ● 38 kodów CTCSS ● Sygnalizacja dźwiękowa Roger Beep ● Sygnalizacja dźwiękowa klawiatury ● Blokada klawiatury ● Zasięg do 10 km na kanałach PMR 446 w zależności od warunków środowiska ● Automatyczny squelch ● Automatyczny monitor 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Automatyczny obwód oszczędzania zasilania VOX (monitoring dziecięcego pokoju) / praca bez użycia rąk Funkcja Dual Watch Regulowana moc nadawania Hi-LO (w paśmie PMR) Skanowanie kanałów Pamięć kanałów/ tonów CTCSS Do wyboru 3 melodie sygnału przywołania Dwukolorowe sygnalizator LED nadawania/odbioru Podświetlany wyświetlacz LCD.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/24/instrukcja-mt-3030/

24/05/2015 www.pdf-archive.com

Komunikat o zmianie parametrów na satelicie PDF 70%

dokona procesu zmiany parametrów nadawania sygnałów z satelity Hot Bird (pozycja orbitalna 13⁰E).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/komunikat-o-zmianie-parametr-w-na-satelicie-pdf/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 47%

Dodatkowo, Uczestnik w zamian za przyznaną Nagrodę udziela Organizatorowi i Wykonawcy wyłącznej licencji (z prawem udzielenia dalszej licencji) na korzystanie z przesłanej odpowiedzi konkursowej, w szczególności prawo do publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach informatycznych oraz zezwala Organizatorowi lub Wykonawcy na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie i rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej oraz wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, nadawania, emitowania bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych oraz czasowych, jak też co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika co stanowi pola eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 38%

W okresie II Wojny Światowej radio, ze względu na zasięg, było wykorzystywane również do nadawania komunikatów dla obywateli obcych państw, będących przeciwnikami politycznymi.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 33%

Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu centrum z zachętami podatkowymi.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com