Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nadzwyczajnego»:


Total: 6 results - 0.012 seconds

wniosek 100%

(miejscowość, data) Zarząd Stowarzyszenia (...) (Adres) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (nazwa, siedziba), ZWANEGO DALEJ ,,STOWARZYSZENIEM” (Uprawniony wnioskodawca/y) (reprezentowany/i przez...) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (...), z siedzibą w (...), przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA 2019 67%

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, a w 1990 – nadano Mu tytuł profesora zwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/24/biuletynpta2019/

24/12/2019 www.pdf-archive.com

turniej 60%

Poza tym nic nadzwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/14/turniej/

14/04/2018 www.pdf-archive.com

''Inka 1946'' Natalii Korynckiej-Gruz 53%

Nie dokonała również niczego nadzwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/inka-1946-natalii-korynckiej-gruz/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 50%

Negatywne wrażenie robi również fakt, że w “Poczcie polskich bohaterów narodowych” uwzględniono ludzi, którzy niczego nadzwyczajnego nie dokonali.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

statut 50%

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com