Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «nagrody»:


Total: 130 results - 0.087 seconds

regulamin-2018 100%

Nagroda - kwota pieniężna, wypłacana Uczestnikowi Promocji z tytułu Naliczonego MoneyBack’a na podstawie zaakceptowanych przez Organizatora Promocji, a złożonych przez Uczestnika Promocji Zleceń Wypłaty Nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin at2 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 98%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 97%

Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. ... Nagrody 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 97%

6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 96%

1) 1 Zwycięzcy nagrody głównej, 2) 2 Zwycięzców nagrody II stopnia.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 96%

Laureatem Nagrody Dodatkowej zostaje osoba, której komentarz zdobył najwięcej polubień od momentu jego dodania, do czasu zakończenia konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 96%

Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (§ IV.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursu 95%

Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć po przez portal społecznościowy Facebook w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/regulaminkonkursu/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 95%

W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 94%

Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 94%

2 powyżej osoby te nie nabywają prawa do nagrody, zostają zdyskwalifikowane z Konkursu, a w przypadku, gdy okoliczności te wyjdą na jaw po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną nagrodę zwrócić.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 93%

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 93%

Fundatorem nagrody głównej konkursu „Wygraj weekend z Renault!” (dalej „Konkurs”), jest spółka Renault Polska Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 93%

 Promocja – promocja pod nazwą „Doładuj w IKO i idź do kina z Plusem” przeprowadzana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że otrzymane Nagrody mogą zostać wymienione wyłącznie w kinach „Cinema City”, których lokalizacje podane są w załączniku nr 1 do Regulaminu, zwane są dalej „Kinami”.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 93%

Trzyosobowa Komisja Konkursowa złożona z wybranych przez Organizatora członków, przyzna Zgłoszeniom konkursowym punkty zgodnie z §2 pkt 2 Regulaminu Konkursu i tym sposobem wyłoni 10 (dziesięciu) uczestników, którym przyzna nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Konkurs wersja ostatnia 93%

Podnieś i wyrzuć … przy okazji strzel sobie selfie (albo inne zdjęcie) i wygraj cudowne nagrody!

https://www.pdf-archive.com/2018/09/27/konkurswersjaostatnia/

27/09/2018 www.pdf-archive.com