Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «najmu»:


Total: 16 results - 0.042 seconds

umowa Najmu sklep 100%

Wynajmujący oświadcza, że budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu jest powierzchnią z przeznaczeniem jako obiekt handlowo —usługowy i w związku z tym posiada, ze względu na przeznaczanie wynikające z niniejszej umowy, prawomocne pozwolenia na użytkowanie lokalu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 96%

Uzytkownik powinien zapoznac sie z OW Strony Internetowej przed rozpoczeciem korzystania ze Strony Internetowej, jako ze OW Strony Internetowej okreslaja prawa i obowiazki zwiazane z uzytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu (zdefiniowanej ponizej).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 96%

Użytkownik powinien zapoznać się z OW Strony Internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, jako że OW Strony Internetowej określają prawa i obowiązki związane z użytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu (zdefiniowanej poniżej).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

UMOWA 60%

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w Wielkich Oczach w dniu ………………………… pomiędzy:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/umowa/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

LSTC PROJECT 60%

Umowa najmu zostanie zawarta na co najmniej 5 lat.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/23/lstc-project/

23/01/2016 www.pdf-archive.com

pit-28 59%

 działalności gospodarczej objętej zryczałtowanym podatkiem prowadzonej na własne nazwisko, prowadzonej w spółce cywilnej, prowadzonej w spółce jawnej,  umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów nienazwanych zbliżonych do wymienionych powyżej.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

Folder LOKALE UZYTKOWE - Sosnowiec 3 Maja 7 58%

Koszt centralnego ogrzewania jest w cenie najmu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/09/folder-lokale-uzytkowe-sosnowiec-3-maja-7/

09/01/2014 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 58%

• Wykonania kontraktowe dla NFZ • Ponadlimitowe wykonania dla NFZ • Usługi z zakresu ochrony zdrowia zlecane poza system NFZ (komercyjne) • Usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarze, pielęgniarki, konsultanci • Wolontariat • Szkolenia, współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia • Usługi reklamowe • Usługi najmu, dzierżawy • Współpraca z fundacjami • Badania kliniczne, analizy, diagnostyka • Darowizny, nieodpłatne świadczenia 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

pit28 58%

Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 4.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 55%

najmu i kosztów dodatkowych Refaktury – nowe orzecznictwo Korekty - moment ujęcia zmniejszenia podatku Zwroty towaru a kasa fiskalna Transakcje karuzelowe Kara umowna czy usługa podlegająca VAT Moment wykonania usługi jako moment zakończenia czynności faktycznych Przedłużenie terminu zwrotu VAT Spory i ugody a skutki w VAT Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych Analiza bieżącego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel.:74 842-62-60, fax:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 52%

• ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego, • usługi wykonywane częściowo, • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach ciągłych, • obowiązek podatkowy przy zaliczkach, • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego (sprzedaż mediów, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia, usług budowlanych).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 47%

Ubezpieczenie kosztów udziału własnego w wypożyczonym samochodzie Wykupując to ubezpieczenie, klient może liczyć na zwrot kwoty, jaką musiał pokryć w ramach umowy najmu, w związku z wystąpieniem szkody w pojeździe, polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

PLAN 40%

4.) Raskinuti stetni ugovor o najmu dva aviona ATR od Hypo Leasing-a i iste vratiti vlasniku (ali mislim da taj ugovor istice u maju ove godine).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 40%

Dodatkowo, Uczestnik w zamian za przyznaną Nagrodę udziela Organizatorowi i Wykonawcy wyłącznej licencji (z prawem udzielenia dalszej licencji) na korzystanie z przesłanej odpowiedzi konkursowej, w szczególności prawo do publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach informatycznych oraz zezwala Organizatorowi lub Wykonawcy na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie i rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej oraz wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, nadawania, emitowania bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych oraz czasowych, jak też co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika co stanowi pola eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 36%

W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 28%

Ponadto, uzyskuje dodatkowe dochody z tytułu najmu budynku mieszkalnego położonego w M.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com