Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «narodowego»:


Total: 33 results - 0.056 seconds

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 100%

Jest jeszcze jeden, najbardziej oczywisty powód utożsamiania ruchu narodowego z prawicą.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

Ruch Narodowy a prawica 99%

Jest jeszcze jeden, najbardziej oczywisty powód utożsamiania ruchu narodowego z prawicą.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

portfolio elzbieta szurpicka stypendium białystok 85%

rocznicę powstania Muzeum Narodowego w Krakowie Exhibition celebrating 133rd Anniversary of the National Museum in Krakow Józef Ignacy Kraszewski podczas pracy we wnętrzu gabinetu drezdeńskiego Drezno, Zakład M.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/14/portfolioelzbietaszurpickastypendiumbiaystok/

14/02/2020 www.pdf-archive.com

XXV Festiwal Młodych 84%

Śniadanie, wyjazd do PLITWIC - zwiedzanie PARKU NARODOWEGO PLITWICKIE JEZIORA – malowniczo ułożone jeziora tworzące rozlewiska, kaskady i ponad 90 wodospadów – niezapomniane wrażenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/xxv-festiwal-m-odych/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

DLA AKTYWNYCH 72%

Po zakooczonej przygodzie ruszymy serpentynami w stronę Żabljaka, gdzie zobaczymy m.in słynne ‘Crno Jezero’ oraz okazały ‘Most Djurdevica’ zawieszony wysoko nad rzeką Tarą – drugim, najgłębszym kanionem Europy (Przejazd na linie ‘zip line’ przewieszonej nad kanionem w cenie!) Noc spędzimy w sercu Parku Narodowego Durmitor.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/dla-aktywnych/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 70%

Piłsudski pojawił się w Polsce w nimbie bohatera narodowego – przywódcy legionów i męczennika sprawy polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 67%

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w czterokrotnej wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 66%

Pan Igor Ostrowski, Minister Administracji i Cyfryzacji (8 min) Pan Mecenas Dominik Skoczek, Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (8 min) Pan Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Międzynarodowego i Konstytucyjnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 66%

kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

zestawienie finansowania 66%

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 490.794,86 zł ( 2 projekty) 10.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/02/zestawienie-finansowania/

01/10/2014 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 66%

jasnej idei państwa narodowego odwołującej się do tradycji niepodległościowej i demokratycznej odrzucającej zniewolenie i komunizm;

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 66%

Nazwa Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ……………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 65%

kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 65%

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 115.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 64%

– kontynuacja amortyzacji, kapitały, kontrakty • Składki związkowe • Wydatki na funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Zarządu spółek • Kary, odszkodowania, grzywny • Odpisy aktualizujące z tytułu wierzytelności nieściągalnych • Korekta VAT po zakończonym roku – kup • Moment ujęcia korekty przychodu • Ponadlimitowe wykonania dla Narodowego Funduszu Zdrowia a koszty • Dotacje na gruncie CIT.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Program MM 63%

Aleksandra Kreja i Grzegorz Porazik Studentka politologii i student bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, po godzinach osoby odpowiedzialna za skład Gazety Studenckiej UKW Atheneum.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/program-mm/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 58%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

oferta poprawiona chyba 56%

Małe spółki stoją za znaczną częścią polskiego dochodu narodowego, natomiast poświęcane im jest relatywnie niewiele uwagi.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/15/oferta-poprawiona-chyba/

15/01/2013 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 56%

RS/231985/3/20150706080848 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZABYTKÓW KULTURY MATERIALNEJ, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZYRODY - PROPAGOWANIE I ROZWÓJ WSZELKICH FORM TURYSTYKI - PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ - REALIZOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ POPULARYZACJI GMINY STARE CZARNOWO - NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI, KTÓRE ZAINTERESOWANE SĄ ZIEMIĄ STAROCZARNOWSKĄ - ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z INNYCH KRAJÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ Z NIEMCAMI - WSPIERANIE DOBROCZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 54%

powstała Młodzież Wszechpolska, stowarzyszenie bardziej radykalne, krytykujące “marazm i zbytnie skostnienie struktur Związku Ludowo-Narodowego”[2].

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 50%

Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945“).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

biuletyn 50%

2 3 4 5 2 Wokół Ustrzyk Dolnych Myśląc o Bieszczadach kierujemy zazwyczaj nasze wyobrażenia w stronę wysokich pasm tychże gór i obszarów należących do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/biuletyn/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 50%

Ustalono, że w przypadku, gdyby w okresie kredytowania wysokość oprocentowania kredytu przekroczyła czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne), stopa procentowa będzie równa czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego przez okres tego przekroczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Hymn narodowy - młodzieżowy przebój 46%

Czternaście pierwszych nagrań to interpretacje hymnu narodowego dokonane przez współczesnych polskich artystów:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/hymn-narodowy-m-odzie-owy-przeb-j/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 42%

W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com