Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «narodu»:


Total: 29 results - 0.052 seconds

Ruch Narodowy a prawica 100%

Pod wpływem haseł pozytywistycznych doszło również do przedefiniowania samego pojęcia narodu polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 99%

Niektóre odłamy ruchu narodowego postulowały wręcz zerwanie z tym co nazywano polskim charakterem narodowym i stworzenie „Nowego Człowieka”, wolnego od bierności i wad charakterystycznych dla naszego narodu, a jednocześnie trwającego przy odwiecznych wartościach oraz rozwijającego je.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

referendum 2 91%

Na pitanje odgovoriti ZA jer ova promjena referendumu nikako ne može škoditi, a pobijanje referendumske teze (PROTIV) zapravo škodi narodu gušenjem njegove slobodne volje.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-2/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna CZ. 7 89%

Filozofia Narodu 6. ... czystej krwi narodu białych.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-7/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

referendum 1 83%

Na pitanje odgovoriti ZA jer ova promjena referendumu nikako ne može škoditi, a pobijanje referendumske teze (PROTIV) zapravo škodi narodu gušenjem njegove slobodne volje.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-1/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 83%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 71%

Każdy z interesujących nas prawników udzielał się w Organizacji Polskiej, Związku Jaszczurczym i Służbie Cywilnej Narodu.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 70%

Wychowanie w duchu poszanowania instytucji i norm prawnych stwarza gwarancję utrzymania ciągłości historycznej narodu i jego państwa.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 69%

Żydzi wzywali sprzymierzonych do różnych działań, takich jak choćby zrzucanie druczków apelujących do sumienia narodu niemieckiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Tamtej jesieni serca chwyciły za broń 68%

To on wyjaśnia odbiorcom, na czym polega wielkość naszego Narodu.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/tamtej-jesieni-serca-chwyci-y-za-bro/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

borko 64%

Sloboda narodu

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/borko/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI 62%

PATRIJARSI – praoci (preci) izraelskog naroda (Abraham, Izak, Jakov-Izrael) PROROCI – od Boga izabrani ljudi kojima je Bog govorio a oni su Božju poruku prenosili izraelskom narodu ISUS KRIST – druga božanska osoba, Sin Božji, Spasitelj APOSTOLI – učenici 8 Jakov Alfejev Isusovi:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/krizmanici-pitanja-i-odgovori/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 59%

Wygłosił on kilka przemówień radiowych do narodu w 1934 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

Gorsi niż Mengele. Diabły z Jednostki 731 57%

Chociaż produkcja “Men Behind the Sun” mówi o tragicznych, autentycznych wydarzeniach, a jej zasadniczą problematyką jest martyrologia narodu chińskiego, nie można jej uznać za typowy dramat wojenny.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gorsi-ni-mengele-diab-y-z-jednostki-731/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 54%

Poza tym Dmowski uważał Rosję za stojącą na niższym poziomie cywilizacyjnym barbarię, która nie grozi odpolszczeniem narodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

raport wsi 54%

o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z którymi Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego, jego bezpieczeństwa i pokoju.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 49%

S našom vjerom i velikim Hrvatskim srcem koje nikada nije osvajalo, izvojevali smo pobjedu i slobodu svom narodu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 48%

Ówczesne polityczne przestrogi, kierowane do „elity narodu” miały za zadanie uświadamiać, iż „prymitywne, koczownicze hordy”, mogą być śmiertelnym zagrożeniem dla polskiej państwowości.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

26.06.2009 47%

Svaki `upe Stara put kada do|em te{ko mi je i spoznati da se Rijeka do tako ne{to moglo dogoditi nevinom narodu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 46%

[3] Co się tyczy Lecha Wałęsy, jego legenda (jako szlachetnego obrońcy/rzecznika Narodu Polskiego) jest coraz częściej kwestionowana.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 46%

Kseniia Plantak USKRSNN CCSTITKA NAEELNIKA OPGINE NOVA BUKOVICA SVI M STA N OV N IC I MA O PC IN E NOVA BUKOVICA I VJERNICIMA ZUPE UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MANJE SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS Nadelnik oP6ine Nova Bukovica Tomo Jambre5i6 Premda se u narodu slavi BoZi6 vi5e no Uskrs, uzalud nam BoZi6, kad to BoZi6no dijete, ne bi kroz misterij patnje, smrti i uskrsnu6a, pokazalo da tojest BoZi6 koji odnosi grijehe svijeta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 43%

malim Ralirena je svuda, a i u hmatskom narodu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

zensen 42%

Što više podseća na figuru čoveka, koren je cenjeniji, jer se u narodu smatra da ima velike isceliteljske moći.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/24/zensen/

24/02/2020 www.pdf-archive.com

List otwarty 40%

przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i członek Prezydium KZ „S” w Politechnice Białostockiej, członek Prezydium MKZ Białystok, członek ZR „S” Białystok, delegat na I Krajowy Zjazd „S”, internowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku Roman Wilk - członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S” w „UnitraBiazet”, członek prezydium MKZ „S” oraz ZR „S” Białystok, założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw, organizator podziemnych struktur oraz członek władz „S” w okresie 1981-1989, członek TKR, aresztowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku dr Monika Maria Brzezińska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności Zbigniew Andrzejewski - KPN Siedlce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach Marek Końka - były wiceprzewodniczący RSW Prasa Książka Ruch, internowany w Białołęce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, USA Stanislaw Frej - Kanada Józef Drogoń - Gdańsk Romuald Sokoliński - Gliwice Roman Szczyglowski - Radomsko Stanisław Ligas Krzysztof Witek Nina Milewska - współzałożycielka KPN Janusz Szkutnik - SW Rzeszów Bohdan Urbankowski - współzałożyciel KPN, pisarz Agata Michałek - działaczka opozycji niepodległościowej, wielokrotnie aresztowana i pobita przez SB, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria” Stanisław Zamojski - rzecznik prasowy Małopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania, drukarz, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany Krzysztof Bzdyl - Związek Konfederatów Polski Niepodległej, współzałożyciel KPN, internowany, więzień polityczny Józef Wieczorek - Kraków, założyciel „S” w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, wykładowca UJ wydalony po weryfikacji kadr w 1986 r., walczy o lustrację i dekomunizację środowiska akademickiego Jerzy Zacharow - przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny Zygmunt Korus - Kraków Waldemar Reginiewicz - represjonowany, internowany (Wronki i Gębarzewo), działacz „S” Marek Jarociński - internowany w Mielęcinie (Włocławek), członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Przymierze w Bydgoszczy, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności Dzido Bogusław - internowany, członek Krajowej Komisji Oświaty i Wychowania „S”, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Chodzież 4 Modesta Dzido - b.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Altow - Obpalujuczyj rozum 40%

Bulwar buw powen narodu, ja sydiw kraj moria i czekaw.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/altow-obpalujuczyj-rozum/

15/02/2017 www.pdf-archive.com